E-kirjoja käytetään, vihdoin :-)

JAMKin kirjaston aineistoista jo 70 % on digitaalisessa muodossa Verkko- ja monimuoto-opetus on lisääntynyt ja e-aineistot tukevat ajasta ja paikasta riippumatonta opetusta ja opiskelua. Viime vuosina olemme satsanneet kovasti e-kokoelmiemme kehittämiseen, myös yhteistyössä kustantajien kanssa. Hankimme e-aineistoja tarvelähtöisesti, tasapuolisesti alat ja niiden erityispiirteet huomioiden. E-aineistoja hankitaan FinElib-konsortion kautta (korkeatasoiset tieteelliset e-aineistot). Myös omia hankintasopimuksia joudutaan…

Jatka lukemista

E-aineistot muutoksessa

Kirjastoille on viime viikkoina tullut hyviä ja huonoja e-aineistouutisia: 🙂  FinELib on hankkinut keskitetysti seitsemän e-kirjanimekettä  ammattikorkeakoulujen käyttöön määräajaksi 🙁  FinELibin syksyllä 2012 järjestämässä e-kirjakilpailutuksessa ei saatu etukäteen laaditulta kirjalistalta tarjousten perusteella yhtään nimekettä 🙂  FinELibin strategiassa yhtenä konsortion tavoitteena on uudistaa e-kirjojen hankintamalleja ja edistää kotimaisten aineistojen tarjontaa konsortiossa 🙁  Alma Median lehdet ovat poistuneet…

Jatka lukemista

E-kirjoista, E-kirjat FinELib-konsortiolle & Laurean malli e-kirjojen hankintaan

Kesän kynnyksellä vihdoin kauan kaivattu uutinen – peukutan ja tykkään 😉 FinELib-konsortio järjestää suomalaisista sähkökirjoista kilpailutuksen. kilpailutuksen tarkoituksena on selvittää ja arvioida e-kirjojen hankinta- ja hinnoittelumalleja osana hankinnan toteuttamista edistää suomen- ja ruotsinkielisten aineistojen saatavuutta ja tarjontaa konsortiossa. arkielämän tietokirjallisuutta ammattikorkeakoulujen käyttöön. kirjastot eivät joudu maksamaan hankkeessa käyttöön tulevista kirjoista, sillä kustannukset katetaan FinELibin budjetista….

Jatka lukemista

Cisco Cius – tabletti yritys- ja opetuskäyttöön

Laadukkaista verkkolaitteistaan tunnettu Cisco tuo markkinoille  yhteistoiminnallisen tabletin. Cius-niminen tabletti on  Android-pohjainen ja mahdollistaa  sekä  ääni- että videopuhelut ja  videoneuvottelut. Ciscon mukaan tabletin reaaliaikaiset integroidut yhteistyösovellukset ovat ainutlaatuiset verrattuna muihin tabletteihin. (Cisco 2011.) Vaikka Cius on suunniteltu yrityskäyttöön, tabletti soveltuu erinomaisesti myös opetukseen. Esimerkiksi Wisconsin  yliopisto on ottanut Cisco Ciuksen opetuskäyttöön tukemaan etäopetusta: opiskelijat voivat…

Jatka lukemista