Pirinä

Pirjon ajatuksia kasvatuksesta, opetuksesta ja kirjastosta

Tag Archives: verkkokirjat

E-kirjojen lukulaitteiden käytettävyystutkimusta

E-kirjojen lukulaitteiden käytettävyystutkimus on esillä Tietoasiantuntijat -lehden artikkelissa (Asplund 2010).

Aalto-yliopistossa tehdyn tutkimuksen (Aaltonen et al, 2010) mukaan kirjastojen tulisi yhä enemmän kiinnittää huomiota käytettävyyteen ja e-aineistojen käyttöoikeuksiin aineistoa hankkiessaan. Tutkimuksessa painotetaan, että sisällön tulisi toimia juuri sillä alustalla, jota opiskelija haluaa muutenkin käyttää.

Verkkokäyttöisten e-kirjojen yhteensopivuus e-lukulaitteiden kanssa (Ks. lähde ja lisätiedot), tutkimustuloksia:

– osa e-kirjoista ei sovellu ladattavaksi lukulaitteelle, vaan niitä luetaan selainyhteyden avulla, ts. laitteilla, joissa alkuperäinen verkkoalusta toimii

– lukulaitteita ei ole tällä hetkellä suunniteltu tieteellisten tekstien lukemiseen, esim. taulukot tai kaaviot eivät avaudu

– lukulaitteet soveltuvat kaunokirjallisuuden lukemiseen, mutta vielä eivät monetkaan tieteelliset aineistot ole tämänhetkisten e-kirjalukulaitteiden kanssa yhteensopivia

– 17 prosenttia Aalto-yliopiston e-kirjoista oli lukulaitteiden kanssa yhteensopivia

– yhteistoiminnallisia työkaluja kaivattiin, kuten mahdollisuutta tehdä muistiinpanoja samanaikaisesti, liikkua useissa lähteissä samanaikaisesti – tämä ei kuitenkaan useimmilla lukulaitteilla ole mahdollista.

– positiivisena puolena pidettiin mm. akun pitkäkestoisuutta.

Artikkelilähde: Asplund, J. 2010. E-kirjojen lukulaitteiden käytettävyyttä tutkittiin. Tietoasiantuntija 5.

Aaltonen, Mannonen, Nieminen, Hjelt: A collaborative study: on the demands of mobiletechnology on virtual collection development. 2010. World Library and Information Congress: 76th IFLA General Conference and Assembly. Http://www.ifla.org/files/hq/papers/ifla76/151-aaltonen-en.pdf

Koulutusmateriaaleja: E-kirjat, Dawsonera ja artikkelitietokannat

Lutakon kampuksella pitämäni koulutuksien materiaalit PDF-muodossa. Tutustu!

Artikkelitietokannat– Jyväskylän ammattikorkeakoulun kotimaiset ja ulkomaiset artikkelitietokannat, yleistä ohjeistusta.

E-kirjat ja Dawsonera, sisältää yleistä tietoa e-julkaisuista, e-kirjoista ja ohjeen Dawsonera-palvelun käytöstä.

Mukavaa pääsiäistä!

Terveisin Pirinä

E-kirja, äänikirja, online-verkkokirja = digitaaliset julkaisut

Perinteisesti e-kirjalla (sähkökirjalla) on tarkoitettu painetun kirjan digitaalista versiota, joka ei olennaisesti muutu, vaikka se julkaistaisiin painettuna kirjana. E-kirja on suunniteltu luettavaksi tietokoneelta tai e-kirjan lukulaitteen avulla. Verkkokirja taas on enemmän hypertekstipohjainen eli se poikkeaa merkittävästi painetun kirjan rakenteesta.

Nykyään e-kirjakäsite on laajentunut käsittämään myös äänikirjat, online-teokset yms. digitaaliset julkaisut ja Suomen Kustannusyhdistyksen tilastoinnin mukaisesti digitaaliset julkaisut jaetaan seuraaviin pääryhmiin:

  1. Ladattavat julkaisut (ääni- ja tekstimuotoiset ladattavat julkaisut)
  2. Online-julkaisut

Ladattavalla äänimuotoisella julkaisulla tarkoitetaan verkon kautta jollekin laitteelle (tietokone, erillinen lukulaite, matkapuhelin, kannettava soitin tai jokin muu laite) ladattavaa kustantajan äänikirjaksi luokittelemaa äänimuotoista sisältökokonaisuutta, jolla on ISBN-tunnus.

Ilmaisia äänikirjoja,
http://librivox.org/list-translated-pages-finnish/
http://librivox.org/samples/

Ladattavalla tekstimuotoisella julkaisulla tarkoitetaan verkon kautta jollekin laitteelle (tietokone, erillinen lukulaite, matkapuhelin tai muu laite) ladattavaa tekstimuotoista sisältökokonaisuutta, jolla on ISBN-tunnus, kuten JAMK kirjaston hankkimat Dawsonera e-kirjat, esimerkiksi uutuus Encyclopedia of computer science and technology / Harry Henderson, (vain JAMKin verkkotunnuksilla).

Online-verkkokirjalla tarkoitetaan verkossa käytettävää sisältökokonaisuutta, jolla on ISBN-tunnus, esimerkiksi JAMK kirjaston sähköisten kokoelmien JuridiikkaOnline –aineistoa,  (vain JAMKin verkossa).

 Online-oppimisympäristöllä sitä vastoin tarkoitetaan verkossa käytettävää palvelukokonaisuutta, esimeriksi KnowPap – paperitekniikan ja tehtaan automaation multimediaan perustuva oppimisympäristö, joka on käytettävissä JAMKin verkossa.

 Lähteet:

Rajala, H. 2004. Raportti e-kirjojen käytöstä ja käytettävyydestä sekä e-kirjamarkkinoista. Helsingin yliopisto. Helsingin opiskelijakirjaston verkkojulkaisuja 15. Viitattu 15.2.2009. Http://www.opiskelijakirjasto.lib.helsinki.fi/vj/15/rajala.pdf.

Tilli, S. 2010. Kysely digitaalisten julkaisujen tarjonnasta ja jakelusta. Sähköpostiviesti 2.3.2010. Vastaanottajana Pirjo Pohjolainen.

WSOYPron verkkokirjoihin kiinteät osoitteet

E-kirjat näkyviksi ja käyttö käteväksi  -hankkeessa pilotoitujen WSOYPron verkkokirjojen parannusehdotuksia on viimein alettu toteuttaa:

  • verkkokirjoille on saatu kiinteät verkko-osoitteet, jolloin e-kirjoihin voi linkittää suoraan. Tähän saakka kirjastot ovat joutuneet luetteloimaan kirjalinkit palvelun etusivulle. Myös opettajien palaute linkitysmahdollisuuden puuttumisesta ja hankaluus opetustilanteessa yksittäiseen e-kirjaan viittaamisessa oli selvä puute.  Nyt kun yksittäinen e-kirjatietue on linkitettävissä, se voidaan helposti kytkeä oppimis- ja työskentely-ympäristöihin. Esimerkkinä Ammattina esimies, http://www.wsoypro.fi/kirjasto_lukutila.aspx?initprev=1&bookid=05jo337738.
  • Huomaa, että linkittämällä JaNet-tietokantaan luetteloituun verkkokirjaan opiskelijan tunnistautuminen tapahtuu JAMKin verkkotunnuksilla myös kotikoneelta,
    http://ezproxy.jamk.fi:2048/login?url=http://www.wsoypro.fi/kirjasto_lukutila.aspx?initprev=1&bookid=05jo337738
  • tulossa on myös hartaasti odotettu raportointimahdollisuus. Nyt emme tiedä kuinka relevantti verkkokirjakokoelmamme todellisuudessa on; miten paljon ja mitä kirjoja on käytetty.
  • verkkokirjojen aihealueet ovat tähän saakka olleet varsin suppeat, mutta uskon,  että e-kirjojen tarjonta eri aihealueilta lisääntyy jo ensi vuoden alussa – olen ainakin toiveikas asian suhteen.