E-kirjojen lukulaitteiden käytettävyystutkimusta

E-kirjojen lukulaitteiden käytettävyystutkimus on esillä Tietoasiantuntijat -lehden artikkelissa (Asplund 2010).

Aalto-yliopistossa tehdyn tutkimuksen (Aaltonen et al, 2010) mukaan kirjastojen tulisi yhä enemmän kiinnittää huomiota käytettävyyteen ja e-aineistojen käyttöoikeuksiin aineistoa hankkiessaan. Tutkimuksessa painotetaan, että sisällön tulisi toimia juuri sillä alustalla, jota opiskelija haluaa muutenkin käyttää.

Verkkokäyttöisten e-kirjojen yhteensopivuus e-lukulaitteiden kanssa (Ks. lähde ja lisätiedot), tutkimustuloksia:

– osa e-kirjoista ei sovellu ladattavaksi lukulaitteelle, vaan niitä luetaan selainyhteyden avulla, ts. laitteilla, joissa alkuperäinen verkkoalusta toimii

– lukulaitteita ei ole tällä hetkellä suunniteltu tieteellisten tekstien lukemiseen, esim. taulukot tai kaaviot eivät avaudu

– lukulaitteet soveltuvat kaunokirjallisuuden lukemiseen, mutta vielä eivät monetkaan tieteelliset aineistot ole tämänhetkisten e-kirjalukulaitteiden kanssa yhteensopivia

– 17 prosenttia Aalto-yliopiston e-kirjoista oli lukulaitteiden kanssa yhteensopivia

– yhteistoiminnallisia työkaluja kaivattiin, kuten mahdollisuutta tehdä muistiinpanoja samanaikaisesti, liikkua useissa lähteissä samanaikaisesti – tämä ei kuitenkaan useimmilla lukulaitteilla ole mahdollista.

– positiivisena puolena pidettiin mm. akun pitkäkestoisuutta.

Artikkelilähde: Asplund, J. 2010. E-kirjojen lukulaitteiden käytettävyyttä tutkittiin. Tietoasiantuntija 5.

Aaltonen, Mannonen, Nieminen, Hjelt: A collaborative study: on the demands of mobiletechnology on virtual collection development. 2010. World Library and Information Congress: 76th IFLA General Conference and Assembly. Http://www.ifla.org/files/hq/papers/ifla76/151-aaltonen-en.pdf