Komission erillishaku: Sector Skills Alliances

Komission erillishaun tavoitteena on muodostaa alakohtaisia yhteenliittymiä, jotka kehittävät ammatillisen koulutuksen työelämävastaavuutta. Hankkeissa tarkastellaan alakohtaisia osaamistarpeita ja kehitetään koulutusta vastaamaan paremmin työelämän osaamisvaatimuksia. Hankkeiden tavoitteena on kehittää opetussuunnitelmia ja -menetelmiä, joiden avulla työmarkkinoilla tarvittavaa alakohtaista osaamista voidaan parantaa. Hankkeiden tulee liittyä johonkin seuraavista aloista: autoteollisuus sosiaali- ja terveysala matkailu- ja ravintola-ala energiaa säästävät teknologiat (ml….

Jatka lukemista