Komission erillishaku: Sector Skills Alliances

Komission erillishaun tavoitteena on muodostaa alakohtaisia yhteenliittymiä, jotka kehittävät ammatillisen koulutuksen työelämävastaavuutta. Hankkeissa tarkastellaan alakohtaisia osaamistarpeita ja kehitetään koulutusta vastaamaan paremmin työelämän osaamisvaatimuksia.

Hankkeiden tavoitteena on kehittää opetussuunnitelmia ja -menetelmiä, joiden avulla työmarkkinoilla tarvittavaa alakohtaista osaamista voidaan parantaa. Hankkeiden tulee liittyä johonkin seuraavista aloista:

  • autoteollisuus
  • sosiaali- ja terveysala
  • matkailu- ja ravintola-ala
  • energiaa säästävät teknologiat (ml. kestävä rakentaminen)
  • ilmailuteollisuus

Hankkeissa tulee olla mukana ammatillisen koulutuksen edustajia, alakohtaista osaamista (esim. alakohtaiset järjestöt, kauppakamarit, liitot, sosiaalipartnerit jne.) sekä tahoja, jotka vastaavat opetusjärjestelmien kehittämisestä (esim. viranomaiset). Partneriorganisaatioiden vähimmäismäärä hankkeissa on 7, ja mukana tulee olla vähintään viisi maata.

Hankkeet toimivat samalla uuden Erasmus for All ohjelmasukupolven Sector Skills Alliance -hanketyypin pilotteina. Haussa tullaan rahoittamaan noin 5 hanketta. Hankkeiden enimmäistuki on 400 000 euroa.

Haku päättyy 16. elokuuta 2012.

Hakudokumentit: http://ec.europa.eu/education/calls/s0112_en.htm

Jätä kommentti