Turbinaattori

Liiketoimintayksikön tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta @Jamk
30.8.2023 Toimittaja

Turbinaattori on lopettanut toimintansa

30.8.2023 Toimittaja

Turbinaattori-blogi on lopettanut toimintansa kesällä 2023, eikä blogissa enää julkaista uusia tai päivitetä vanhoja tekstejä. Blogitekstit ovat kuitenkin luettavissa aina vuoden 2028 loppuun saakka. Kiitos kaikille vuosien varrella Turbinaattoriin kirjoittaneille!

Piirroskuva ihmisestä tietokoneella.
15.6.2023 Toimittaja

Digitaalisen osaamisen kehittäminen yrityksessä

15.6.2023 Toimittaja

Organisaation ja sen jäsenten digitaalisen osaamisen kehittäminen on osa organisaation osaamisen johtamisen prosessia. Siten myös digitaalisen osaamisen kehittämisen tulee perustua organisaation strategisiin tavoitteisiin. Kuten kaikessa kehittämisessä, myös digitaalisen osaamisen edistämisessä on lähdettävä liikkeelle nykytilan kuvaamisesta: mitä ja minkä tasoista digitaalista osaamista organisaatiossa on. Myös henkilöstön asenne ja motivaatio digitaalisuutta ja digiosaamista kohtaan on tärkeää. Otetaanko […]

Vihreä maapallo, jonka ympärillä vihreitä nuolia ja lehtiä.
13.6.2023 Toimittaja

Kiertotalouskäsityksiä kartoittamassa – ammattikorkeakoulujen haastattelurupeaman tuloksia

13.6.2023 Toimittaja

Kiertotalous on kaikkien huulilla tänä päivänä – eikä vähiten siksi, että ResQ:n tapaiset ruokahävikkiä pienentävät sovellukset ovat yleistyneet vauhdilla. Kiertotalous on toimintamalli, jossa kulutus painottaa omistamisen sijasta jakamista, vuokraamista ja kierrättämistä. Siinä materiaalit ovat viisaammassa käytössä, jota tarvitsemme sopeutuaksemme maapallon kantokykyyn. Tämä haastaa yrityksiä ja organisaatioita muuttamaan toimintatapojaan ja liiketoiminnan johtamista sekä verkostoitumaan. Suomessa on […]

Valokuva metsästäjistä metsässä.
2.6.2023 Toimittaja

Kiinnostus metsästysmatkailun järjestämiseen kasvussa

2.6.2023 Toimittaja
Palvelujen kehittäminen Projektityö

Jyväskylän ammattikorkeakoulun liiketoimintayksikkö edistää parhaillaan yhdessä Suomen riistakeskuksen kanssa metsästysmatkailun toteuttamismahdollisuuksia erityisesti harvaan asutun Suomen alueilla. Metsästysmatkailun arvopotentiaalin tulouttaminen -hankkeen toimenpidevalikoimassa on metsästysmatkailun aloittamiskynnystä madaltavien käytännönläheisten työkalujen läpikäynti niin metsästysseurojen, maanomistajien kuin palveluntuottajien kanssa. Parhaillaan selvitetään myös riistaisännöintimallin toimivuutta osana riistan taloudellisen arvon tulouttamista sekä mallin tarkoituksenmukaisuutta metsästysseurojen arjen helpottamisessa perustoimintoja tukevana muotona. Toiminnan keskiössä […]

29.5.2023 Toimittaja

Fiksumpaa etäjohtamista ja tuottavampaa työtä vuorovaikutuksella

29.5.2023 Toimittaja
Etätyöskentely

Tuoreesta Työterveyslaitoksen (2023) HELP-katsauksesta Työelämän muutosnäkymät käy selkeästi ilmi se, miten työelämä on merkittävästi ja peruuttamattomasti muuttunut. Koronapandemian myötä etätyö on kaksinkertaistunut ja hybridityö on tullut jäädäkseen. Näin ollen etätyön lähijohtamisen taitoja ja aikaa johtamiseen tarvitaan merkittävästi enemmän. Kun ihmisiä johdetaan digitaalisten välineiden välityksellä, johtajan vuorovaikutusosaaminen ja sosiaaliset taidot korostuvat. (Ranki 2023, 5, 6, 13.) […]

19.5.2023 Toimittaja

“The Playful Kraken” – Part 7: Dissecting “The Playful Kraken” 

19.5.2023 Toimittaja

The following sections are reserved for answering the following questions: How can you tackle the topic in a more manageable way? How and what? What about future projects? What is the point?  The Future of “The Playful Kraken”  Based on the discussions and different avenues of approach, the smartest choice would be to break the […]

19.5.2023 Toimittaja

“The Playful Kraken” – Part 6: The Preliminary Results? 

19.5.2023 Toimittaja

This blog begins to answer the question: What were the results of this preliminary research, aka the plunge into the Game Industry Education?  Realizations and Conclusions Based on the discussions, seminar, mind mapping, and resource hunting it became noticeably clear that there is much uncertainty and incoherency in the terminology, and the whole Game Industry […]

19.5.2023 Toimittaja

“The Playful Kraken” – Part 5: …And Discussions Remotely

19.5.2023 Toimittaja

Through my connections, I facilitated excellent discussions with interesting people from geographically close by, as well as from the other side of the world. We discussed the situation of the whole Game Industry with Professor Umer Noor from Humber UAS, and while their curriculum has a slightly different approach to game development education, focusing on […]

19.5.2023 Toimittaja

“The Playful Kraken” – Part 4: Discussions Close By

19.5.2023 Toimittaja

I would like to thank all of my colleagues, Kalle Raijonkari, Ilari Miikkulainen, Teemu Pölkki, Juha-Tapio Teno, Jere Lamberg, Jarkko Immonen, Jani Seppälä, and Krista Anttila, for the fruitful discussion on the Game Industry structure and education. In the discussions with my colleagues, the massive amount of work needed for creating a framework for understanding […]

19.5.2023 Toimittaja

“The Playful Kraken” – Part 3: Showing the Current Situation of the Research, and Getting Feedback

19.5.2023 Toimittaja

In my previous articles I discussed the difficulties of starting “The Playful Kraken” and the process of creating the questions. Now I continue with the topic of participation in the “Game Education in Finland” seminar. As a result of my effort to summarize the Game Industry, and investigate the Finnish Game Industry education, I was […]