Fiksumpaa etäjohtamista ja tuottavampaa työtä vuorovaikutuksella

Tuoreesta Työterveyslaitoksen (2023) HELP-katsauksesta Työelämän muutosnäkymät käy selkeästi ilmi se, miten työelämä on merkittävästi ja peruuttamattomasti muuttunut. Koronapandemian myötä etätyö on kaksinkertaistunut ja hybridityö on tullut jäädäkseen. Näin ollen etätyön lähijohtamisen taitoja ja aikaa johtamiseen tarvitaan merkittävästi enemmän. Kun ihmisiä johdetaan digitaalisten välineiden välityksellä, johtajan vuorovaikutusosaaminen ja sosiaaliset taidot korostuvat. (Ranki 2023, 5, 6, 13.)…

Jatka lukemista

“The Playful Kraken” – Part 3: Showing the Current Situation of the Research, and Getting Feedback

In my previous articles I discussed the difficulties of starting “The Playful Kraken” and the process of creating the questions. Now I continue with the topic of participation in the “Game Education in Finland” seminar. As a result of my effort to summarize the Game Industry, and investigate the Finnish Game Industry education, I was…

Jatka lukemista
Valokuva metsästäjistä metsässä.

Riistaisännöitsijä ammattimaisen metsästysseuratoiminnan tukena

Jyväskylän ammattikorkeakoulussa 1.10.2022 käynnistyneessä ”Metsästysmatkailun arvopotentiaalin tulouttaminen” -projektissa yhtenä tavoitteena on kartoittaa uudenlaisen riistaisännöitsijän toimintamallin tarvetta metsästyskentässä. Metsästysmatkailun toteuttaminen vaatii seuroilta näkemystä ja osaamista. Näkemystä tarvitaan siihen, miksi sitä olisi hyvä toteuttaa, mitä metsästysseurat, maanomistajat ja palveluntuottajat siitä hyötyvät, mitä haasteita sen toteuttamiseen liittyy sekä miten siitä tuloutuvat eurot tulisi jakaa. Ennen kaikkea näkemystä tarvitaan…

Jatka lukemista
Valokuva järvenselästä.

Työyhteisöt apuna kotouttamisessa

Moni on saattanut joskus unelmoida muutosta toiseen maahan. Osa on jättänytkin kotimaansa leveämmän leivän tai paremman elämän toivossa. Joskus ratkaisu on ollut kipeä – on ollut pakko lähteä. Tämän ovat kokeneet etenkin sodan jaloista paenneet. Suomikin on viime aikoina vastaanottanut ennätyksellisen määrän maahanmuuttajia. Osa on tullut lyhyemmäksi aikaa, osa ehkä haluaa asettautua aloillensa ja jäädä….

Jatka lukemista