Kuvassa opiskelijoita

Myö tiijetään jo nää jutut – tokaisi nuorimies kun kyberistä puhuttiin

Miten saada nuoret kiinnostumaan kyberturvallisuudesta? No sehän onnistuu tietenkin parhaiten tekemällä mahdollisimman konkreettista yhteistyötä asian eteen nuorten itsensä kanssa.

CYBERDI-projektin parissa yhteistyötä kanssamme ovat tehneet Jyväskylän yliopiston Opettajankoulutuslaitoksen, Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradian media-alan ja Jyväskylän ammattikorkeakoulun opiskelijat sekä heitä ohjaavat opettajat. Olemme saaneet erilaisten projektitoimeksiantojen puitteissa mm. aikamoisen määrän monipuolista & nuorten näköistä sisältöä tietoisuuskampanjointimme tueksi ja perehdyttäneet nuoria kyberturvallisempaan arkeen vuorovaikutteisissa oppimistilanteissa.

Kuvassa opiskelijoita

Yhteistyön seurauksena on syntynyt useita kyberturvallisuutta käsitteleviä opinnäyte- ja selvitystöitä, eri aihepiirejä koskettavia harjoitustöitä ja raportteja, puhuttelevia julisteita, katseen vangitsevaa liikegrafiikkaa ja informatiivisia animaatioita. Matkan varrella on ollut myös tärkeää saada arvokasta palautetta nuorten omista asenteista ja suhtautumisesta digiturvallisuuteen.

Nuorten näkökulmaa arvostamalla olemme pyrkineet ymmärtämään kuinka paljon – tai vähän, digitaalisen maailman turvallisuus heitä huolettaa. Miten tietoisia, osaavia ja varmoja nuoret todellisuudessa kokevat olevansa laitteiden äärellä.

Yleisesti voidaan sanoa, että digitaalisen maailman turvallisuutta eli kyberturvallisuutta käsittelevät asiat kiinnostavat nuoria. Osan kohdalla voisi puhua suoranaisesta tiedonnälästä. Ymmärryksen kehittyminen opintoihin liittyvien tehtävien yhteydessä on lisännyt myös tuskaa. Joillekin on esimerkiksi ollut lievä järkytys, että omat tiedot eivät olekaan tallessa ja kopioituna missään ”pilvessä”, vaan fyysisillä palvelimilla eri puolilla maapalloa ja miten helposti tietoturva lopulta voi olla uhattuna.

Kuva jossa poika miettii mitä sähköpostihuijaus on

Nuorilla – kuten meillä vanhemmillakin kansalaisilla – on oikeus ja velvollisuus tietää, miten toimia turvallisesti digitaalisten laitteiden parissa. Missä omat tiedot kulkevat, minne ne tallennetaan? Mitä tiedolla saa ja mitä ei saa tehdä? Miksi päivitykset kannattaa tehdä ajallaan ja käyttää vahvoja salasanoja tai tunnistautumista? Millä keinoin voi välttyä digihuijauksilta? Ja niin edelleen..

Kolme julistetta rinnakkain

Kun toinen nuori sanoo käymiemme keskustelujen yhteydessä, että ”Me tiijetään jo nää jutut” ja toinen puolestaan, että ”Tää on ihan hirveetä, meen nyt kotiin ja laitan foliohatun päähän”, niin mitä se meille aikuisille kertoo? Ainakin sen, että aiheesta keskustelua ja digiturvallisuustietouden kasvattamista on nuortenkin parissa syytä jatkaa, ja että ymmärryksen ja tietoisuuden siemen tähän meitä jokaista koskettavaan aihepiiriin on kylvettävä riittävän aikaisin.

Esimerkiksi opetuskäyttöön tai vanhempainiltoihin keskustelua herättämään soveltuvat, nuorten tuottamat tietoisuuskampanjointi-materiaalit löytyvät täältä.

– Kirsi Heiskanen, asiantuntija, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, IT-instituutti/CYBERDI-projektin projektipäällikkö

———————————————————————————————————-

Teksti on laadittu osana #OleTietoinen-tietoisuuskampanjaa. Kampanjoinnin toteutuksesta vastaavat Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja Poliisiammattikorkeakoulun CYBERDI-projektin asiantuntijat. Digitaalisen maailman turvallisuuden kasvattamiseen tähtäävä #OleTietoinen-kampanjointi jatkuu aina vuoden 2021 lopulle saakka.