FUDIX future is creative kuva Marija Zaric Unsplash

FUDIX – markkinoinnin oppimisen uudet tuulet

FUDIX-projekti uudistaa digimarkkinoinnin opetusta ja tuo opiskelijoille entistä paremmat taidot ja valmiudet alan tehtäviin.  Markkinointi uudistuu nopealla rytmillä, samoin alan osaamisvaatimukset. 

Kokeillen ja kehittäen uusia opetusmalleja  

FUDIX-projekti käynnistyy selvityksellä, jossa kartoitetaan digitaalisen markkinoinnin opetustapoja niin Suomessa kuin Euroopan maissa. Uudenlaisia opetusmenetelmiä kokeillaan ja pilotoidaan pienimuotoisesti alan opiskelijoiden kanssa. Projekti kokoaa tuekseen asiantuntijoiden verkoston oppilaitoksista sekä alueen pk-yrityksistä. Lopputuloksena syntyy uudenlainen digitaalisen markkinoinnin oppimisympäristön konsepti, joka toteutuessaan edistää opiskelijoiden sekä työelämässä jo olevien henkilöiden ammatillisia digimarkkinoinnin taitoja.   

FUDIX-projektin toimepiteet visuaalisesti kuvattuna. Kuvion sisältö on avattu leipätekstissä kuvion alla.

FUDIX-projektin rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto (ESR). Projekti käynnistyy 1.3.2021 ja kestää vuoden 2023 elokuun loppuun. Kohderyhminä ovat liiketalouden alan opiskelijat, yhteistyöoppilaitosten opettajat sekä alueen pk-yritykset, jotka osallistuvat opetusmallien ja oppimisympäristökonseptin kehittämiseen workshopeissa ja opetuskokeiluissa.  Opetusympäristössä haetaan sopivaa tasapainoa teorian ja käytännön osaamisen välille. On tärkeää, että opiskelijat pääsevät kosketuksiin työelämän kanssa jo opintojensa alkuvaiheessa. 

FUDIX – Future Digiexperts -projekti tähtää oivaltavaan oppimiseen, tulevaisuuden digiosaajien valmentamiseen. Tule seuraamaan matkaamme digimarkkinoinnin oppimisen maailmaan. Kerromme oivalluksistamme, löydöksistämme ja projektin etenemisestä FUDIX-blogissamme.

FUDIX-projektin rahoittajien logot