FUDIX future is creative kuva Marija Zaric Unsplash

Digimarkkinoinnin muutostahti haastaa oppimaan

Digitalisaatio ja teknologinen kehitys on muuttanut ja muuttaa markkinointia syvällisesti.  Markkinoinnin koulutusta tarjoavien oppilaitosten on pystyttävä vastaamaan yritysten ja organisaatioiden digimarkkinoinnin osaamistarpeisiin. Opetussisällöissä tasapainoillaan usein laajojen metatason ymmärrystä vaativien taitojen ja teknisten taitojen välillä.

Kyltti, jossa lukee "love to learn".

Mikä on tärkeintä?

Millaisia taitoja digimarkkinoinnin ammattilaiselta vaaditaan? Markkinoinnin koulutuksen piirissä on keskusteltu paljon siitä, millaista osaamista digimarkkinoinnin koulutuksen tulisi tuottaa. Tärkeiksi taidoiksi on tunnistettu mm. projektinhallinta, tiimityö, data-analytiikka, monipuolinen sisällöntuotanto sekä kyky hyödyntää hakukonemainontaa ja sosiaalista mediaa.

Usein kuulee sanottavan, että markkinointikoulutuksen ensisijaisena tehtävä on tuottaa ammattilaisia, jotka kykenevät kriittiseen ajatteluun ja ratkomaan aitoja liiketoimintaongelmia. Eräs tutkimus päätyi analyysissaan, että monille opiskelijoille oppimisprosessi voi olla tärkeämpi kuin markkinoinnin opintojaksojen varsinainen sisältö. Opetuksen tärkeimmäksi tehtäväksi nousi uusimpien teorioiden ja taitojen sijaan oppijoiden innostaminen syvälliseen ajatteluun ja kommunikointi- ja ihmissuhdetaitojen kehittämiseen.

Siinäpä vasta pohdittavaa opettajille! Mikä on tärkeää ja vähemmän tärkeää? Tähän kysymyksen kytkeytyy myös FUDIX-projektiin liittyvän tutkimustyön keskeinen tavoite: muodostaa syvällinen ymmärrys siitä, millaista osaamista ja oppimista digimarkkinointi vaatii ja kuinka löytää tasapaino opetukseen metatason taitojen ja työkaluosaamisen välille.

Uuden oppiminen ja uudistuminen elinehto

Markkinoinnin alan ammattilaiset päivittävät jatkuvasti osaamistaan pysyäkseen kehityksessä mukana. Kehitys haastaa luonnollisesti myös opettajia uudistamaan opintojaksojen sisältöjä. On selvää, että ammatillinen uudistuminen vaatii aikaa, resursseja ja paneutumista. Ja ei vain opettajilta, mutta myös opiskelijoilta. Tämän päivän markkinoinnin opiskelu edellyttää oppijoilta avoimuutta ja sopeutumiskykyä ja jopa epävarmuuden sietoa. Oppiminen vaatii itseohjautuvuutta, sisäistä motivaatioita, aitoa kiinnostusta alaa kohtaan.

Digimarkkinoinnista löytyy yllin kyllin tietoa, blogeja, videoita ja julkaisuja. Internet tarjoaa oppimin loputtoman aarreaitan webinaareineen, podcasteineen ja avoimine nettikursseineen.  Alan johtavat tieteelliset aikakauslehdet, kuten Journal of Marketing Education julkaisee runsaasti ajankohtaista tutkimustietoa (digi)markkinoinnin oppimisesta, koulutuksesta sekä opetusmenetelmistä. Konferenssit keräävät aika ajoin markkinoinnin oppimisesta innostuneet opettajat, kouluttajat ja tutkijat yhteen jakamaan kokemuksia ja tietoa sekä oppimaan yhdessä.

Kasvu edellyttää taitavia osaajia

On selvää, että digitaalinen markkinointi kasvaa entisestään, samoin tarve digimarkkinoinnin osaajille. Kasvu mahdollistuu laadukkaalla markkinoinnin opetuksella ja oppimisella. Laadukkaat oppimispolut ja innostavat sisällöt auttavat sisäistämään ja ymmärtämään ja valmentavat tulevaisuuden osaajia markkinoinnin uran alkuun.

Kuvass Maria Pecoraro

Kirjoittaja: Maria Pecoraro toimi Jyväskylän ammattikorkeakoulun hallinnoimassa FUDIX-projektissa projektipäällikkönä.

Pääkuva: Marija Zaric, Unsplash

Kuvituskuva: Tim Mossholder, Unsplash

FUDIX-projekti uudistaa ja kehittää digimarkkinoinnin opetusta/koulutusta. Projekti kestää 1.3.2021-31.8.2023 välisen ajan ja sen rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto (ESR). Projektin kohderyhminä ovat liiketalouden opiskelijat, yhteistyöoppilaitosten opettajat sekä alueen pk-yritykset. FUDIX-verkoston toimijat osallistuvat opetusmallien ja -konseptien yhteiskehittämiseen workshopeissa ja opetuskokeiluissa.

Lisätietoja projektista: www.jamk.fi/fi/projekti/fudix-future-digiexperts

FUDIX-projektin rahoittajien logot

Lähteet:

Bacon DR.  (2017). Revisiting the Relationship Between Marketing Education and Marketing Career Success. Journal of Marketing Education, 39(2):109-123.

Langan, R., Cowley, S., & Nguyen, C. (2019). The state of digital marketing in academia: An examination of marketing curriculum’s response to digital disruption. Journal of Marketing Education41(1), 32-46.

Pefanis Schlee, R., & Harich, K. R. (2010). Knowledge and skill requirements for marketing jobs in the 21st century. Journal of Marketing Education32(3), 341-352.

Spiller, L., & Tuten, T. (2019). Assessing the pedagogical value of branded digital marketing certification programs. Journal of Marketing Education41(2), 77-90.