Hankinnan ytimessä

Innostus tarttuu. Yhdessä tekeminen voimaannuttaa. Elinikäinen oppiminen pitää mielen virkeänä. Hankinta on kaikkea tätä ja enemmän. Tule mukaan keskustelemaan ja kommentoimaan, sekä seuraamaan Hankinnan kansankynttilöiden matkaa.

Starttaan tämän hankinnan kansankynttilöiden ensimmäisen blogikirjoituksen aiheella, joka puhuttaa niin koulutuslaitoksia, työelämää, yksilöitä kun Suomen hallitustakin. Teknologian kehittyessä ja työelämän tarpeiden sekä vaatimusten muuttuessa saamme haastaa itseämme jatkuvasti oppimaan uutta. Tälläkin hetkellä käydään vilkasta yhteiskunnallista keskustelua aiheesta elinikäinen oppiminen. Kerron tässä blogiavauksessa yhden esimerkin, miten me JAMK:lla lähestymme elinikäistä oppimista hankinnan kouluttajien näkökulmasta.

Alkuun hieman pohjustusta sille, mitä elinikäinen oppiminen oikeastaan on. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisun (2018) mukaan elinikäisellä oppimisella viitataan ihmisen koko elinkaaren aikana tapahtuvaan, laajasti eri elämän osa-alueilla tapahtuvaan oppimiseen. Korkeakouluille yksi keskeinen keino tukea elinikäistä oppimista on lisätä avointa korkeakouluopetusta, johon osallistuminen on mahdollista työ- ja koulutustaustasta riippumatta. JAMK onkin sitoutunut uudistamaan elinikäistä oppimista tukevat koulutusrakenteensa vv. 2017-2020. (Pintilä, Risku & Ikonen n.d.)

Kuvaaja Jani Pyykkönen

JAMK on jo vuodesta 2014 tarjonnut kaikille avointa Hankintaosaajat täsmäkoulutusta hankintojen parissa jo työskenteleville tai hankinnoista muuten kiinnostuneille. Tarkoituksena on itsensä kehittäminen ja uusien ideoiden syntyminen ympäristössä, jossa oppimiseen ohjataan rohkaisten ja kannustaen.  Tänäkin vuonna aloitimme koulutukset kahdella paikkakunnalla ensin Jyväskylässä ja heti seuraavalla viikolla Oulussa. Ensimmäisten lähipäivien aikana hymy oli herkässä ja aito innostus käsin kosketeltavaa, kun pohdimme yhdessä muun muassa taitoja, joita menestyksekäs hankinta-ammattilainen tulevaisuudessa tarvitsee. Taisimme olla yhtä mieltä siitä, että kyseessä on todellinen moniosaaja.

Kuvaaja Jani Pyykkönen

On hienoa huomata, että koulutukseen ovat lähteneet rohkeasti mukaan niin yksityisen kuin julkisenkin sektorin tekijät. Tämä erilaisten taustojen ja työhistorioiden kirjo mahdollistaa monimuotoisen ympäristön, jossa uusia näkemyksiä ja ajatuksia syntyy kuin itsestään. Opiskelut aloitettiin perinteisesti hankintojen perusteilla, toimitusketjun hallinnalla ja julkisilla hankinnoilla, joiden tarkoituksena on luoda kaikille yhtäläinen pohja kevään syventäviä aiheita silmällä pitäen. Hienon startin jälkeen voi hyvillä mielin kääntää katseet kohti tulevaa.

Olemme siis JAMK:lla tunnistaneet hankinnan koulutuksen kasvavan kysynnän emmekä ole asian kanssa yksin. Hankintojen merkitystä on perusteltu muun muassa sillä, että Euroopassa teollisuudessa yli puolet yritysten liikevaihdosta menee suoraan toimittajille (Perfect 2018, 6-7). Esimerkiksi Suomessa rakennusalalla toimivan Skanskan liikevaihdosta se on noin 75% (Puustinen 2018). Toimittajayhteistyöstä ja sen kehittämisestä vastaavat usein hankinta-alan ammattilaiset, joiden koulutukseen halutaan panostaa nyt entistä vahvemmin. Keväällä 2018 julkaistun Perfect-projektin (Purchasing Education and Research for European Competence Transfer) tulosten tarkoituksena on tarjota valmiiksi mietittyjä kurssikokonaisuuksia kansainvälisille korkeakouluille, jotta heidän olisi vaivattomampaa ottaa hankinnan koulutus osaksi tutkinto-ohjelmiaan. (Perfect 2018, 6-7.). Tämä tutkimus antaa entisestään uskoa hankinnan vahvaan tulevaisuuteen.

Näihin kuviin ja tunnelmiin on hyvä lopettaa tällä erää. Palataan pian taas asiaan!

Kiinnostuitko hankintakoulutuksista? Katso jamk.fi/hankintaosaaja

 

Lue lisää:

Opetus- ja kulttuuriministeriö. 2018. Työn murros ja elinikäinen oppiminen. Elinikäisen oppimisen kehittämistarpeita selvittävän työryhmän raportti.

Perfect. 2018. Programme specification. Purchasing & Supply Management. Undergraduate and postgraduate study programmes. 

Pintilä, T., Risku, P. & Ikonen, H. n.d. Elinikäisen oppimisen uudistaminen Jyväskylän ammattikorkeakoulussa.

Esitys osana Hankintaosaajat koulutusta:

Puustinen, A. 2018. Hankintojen johtaminen käytännössä. Skanska Oy. JAMK Hankintaosaajakoulutus.