Lehtien viemää

Pääkampuksen kirjastossa pidettiin torstaina 22.3.2012 lehtikysely, jolla pyrittiin kartoittamaan asiakkaiden näkemyksiä ja mielipiteitä kirjaston lehtikokoelmasta. Ennakkomainonnasta ja henkilökohtaisista pyynnöistä huolimatta kyselyyn tuli ainoastaan 9 vastausta, eikä tässä ollut ainuttakaan kv-opiskelijoiden/opettajien vastausta. Karkit ja osa vastaamiseen tarkoitetuista kynistä olivat myös kelvanneet hyvin. Kuitenkin vastauksissa oli erinomaisia huomioita sekä hyviä kehitysideoita, kiitos vielä vastaajille!

Monia pyydettiin vastaamaan kyselyyn, mutta tästä kieltäydyttiin vetoamalla siihen, ettei oikeastaan lueta kirjaston lehtiä. Näiltä henkilöiltä juuri olisi kaivattukin näkemystä, miksi eivät lue lehtiä. Yhdessä vastauksessa oli jopa ehdotettu, että kirjaston pitäisi paremmin markkinoida lehtivalikoimaansa, etenkin e-lehtiä. Parille tuli myös uutena tietona se, että kirjaston lehtiä voi myös lainata. Tämä siis tiedoksi ja muistutukseksi kaikille kirjaston käyttäjille!

Sijoittelu

Lehtien nykyinen sijoittelu oli valtaosan mielestä hyvä sellaisenaan. Pari vastaajaa ei osannut sanoa kantaansa. Tämän perusteella sijoittelu vaikuttaisi toimivalta näin. Tosin sitä ei puolla nuo epävarmat vastaukset eikä se, ettei kyselyyn vastattu. Lehtien lukemattomuuteen voi vaikuttaa lehtien sijainti ja sijoittelu, jolloin vastausten antama kuva ei välttämättä ole kiveen kirjoitettu.

Käyttötarkoitus

Lehtien käyttötarkoitus oli vastaajille monipuolinen: eniten lehtiä luettiin opiskelutarkoituksessa, mutta paljon myös ajankuluksi sekä yleisesti ajan tasalla pysyäkseen. On hyvä kuulla, että lehdet eivät ole pelkästään opiskelua varten, eikä kirjastoakaan nähdä ainoastaan opiskeluun liittyvänä paikkana.

Valtaosa vastaajista löysi lehdistä sen, mitä etsivätkin. Yhdelle ne eivät valitettavasti ollenkaan relevantteja ja parillekin vain puolittain. Tätä jakaumaa kuvasi myös se, että puolet vastaajista oli sitä mieltä, että lehtikokoelmassa oli kaikki tarvittavat lehdet. Yksi ei osannut sanoa, puuttuiko mitään, ja muutaman mielestä oleellisia lehtiä puuttui. Puuttuvia lehtiä olivat liikuntakategoriaan puuttuvat lehdet sekä Journal of Occupational Science -lehti. Hyvä, että tarpeita osattiin yksilöidä, niin näiden pohjalta voidaan miettiä, ovatko ne hankittavia.

E-lehdet

Kirjaston e-lehdet olivat monelle vastaajalle uusi asia: niistä ei ollut tietoisia kuusi vastaajaa. Tästä voisi osittain päätellä, ettei Nelli-portaali ja sen käyttö olekaan niin itsestään selvää kaikille asiakkaille kuin voisi luulla. Kolmelle e-lehdet kuitenkin olivat tuttuja, ja yksi valistunut vastaaja sanoi lukevansa e-lehtiä usein. Tietoisuutta e-lehtien olemassa olosta siis kaivataan. Luultavasti myös Nelli-portaalin lehtihaku-valintaa olisi hyvä myös korostaa.

Kehittämisideoita

Onneksi vastaajat olivat antaneet jonkin verran kehittämisideoita: näin on mahdollisuus yrittää muokata lehtikokoelmasta asiakkaiden näköinen ja heidän tarpeisiinsa vastaava. Yhtenä isona ehdotettiin yhteistyötä Jyväskylän yliopiston kirjaston kanssa, koska siellä on laajempi valikoima e-lehtiä. Kirjastoyhteistyötä saisi laajennettua e-aineistoon asti! Lisäksi samassa vastauksessa toivottiin enemmän terveysalaan liittyviä julkaisuja, koska merkittävää tutkimusta julkaistaan juuri niissä.

Keskisuomalaista toivottiin myös. Keskisuomalainen tulee jo, mutta sen sijainti on kirjakahvilassa. Sieltä löytyy myös muista sanomalehtiä luettavaksi. Tämänkin ehdotuksen perusteella voisi päätellä, että kirjakahvilan valikoimasta olisi hyvä mainita jo Scriptassa, ettei tule epäselvyyksiä.

Taru Särkkä, kirjaston harjoittelija

1 kommentti

  1. Lehtikaappien ovissa on nyt tietoa lehtien laina-ajoista. Tulossa on myös lista Kirjakahvilaan sijoitetuista sanoma- ja aikakauslehdistä. Tervetuloa kirjastoon!

Jätä kommentti