Osaamista IPR-asioihin uudesta sähkökirjasta!

Suojaa kilpailuetusi! – IPR pähkinänkuoressa esittelee  IPR-alan tärkeimmät osa-alueet ja niiden käyttötarkoituksen (verkossa vapaasti luettavissa).

IPR-asioiden eli aineettomien oikeuksien laiminlyönti aiheuttaa yrityksille taloudellisia tappioita. Tämän vuoksi Keski-Suomen ELY-keskuksessa panostetaan IPR-osaamisen nostamiseen koulutuksien sekä juuri julkaistun uutuuskirjan avulla. (Keski-Suomen ELY-keskuksen tiedote 21.3.2012).

Kirjan kirjoittajan, keksintöasiamies Jouni Hynysen toiveena onkin aihepiirin opetuksen saaminen osaksi tutkintovaatimuksia.

Mitä IPR on? Hynysen mukaan IPR on eräänlainen yleisotsikko, jonka alle mahtuu monia yrittäjälle tärkeitä asioita. Lyhenne tulee sanoista Intellectual Property Rights, joka tarkoittaa aineettomia oikeuksia tai immateriaalioikeuksia. Näistä tunnetuimmat ovat tavaramerkki ja patentti. Kyseessä on innovaatioiden ja kilpailuetujen omistamiseen liittyvien oikeudellisten asioiden joukko, kokonainen ajattelutapa oikeastaan.

Hynynen korostaa IPR-tiedon tarvetta sekä kansainvälisessä kaupassa että kotimaan markkinoilla. Hynysen mukaan kansainvälisessä kaupassa ei enää pärjätä pelkästään tuotantoa tehostamalla, vaan asiakkaille merkityksellisillä lisäarvoilla. Niiden luominen on työlästä, mutta kopioiminen helppoa, mistä syntyy tarve suojata kalliisti rakennettu kilpailuetu. Kilpailua käydään siis kahdella rintamalla, innovaatioiden luomisen kilpajuoksussa sekä niihin liittyvissä aineettomissa oikeuksissa.
Kotimaan markkinoilla jo pelkästään yrityksen ja sen tuotteiden nimien valinta tuottaa ongelmia jo pienellekin paikalliselle yritykselle. Ainakin yrityksen markkinointi on vietävä verkkoon, missä rehottaa globaali kilpailu parhaista verkkotunnuksista. Lisäksi paikallinen yritys voi helposti tietämättään syyllistyä tavaramerkin ja jopa patentin loukkaukseen, Hynynen selvittää.

IPR on suuri mahdollisuus suojata oma kilpailuetu ja hankkia yritykselle arvokasta aineetonta omaisuutta. Sillä on suora vaikutus yrityksen arvoon esimerkiksi omistajanvaihdoksissa, Hynynen tarkentaa.

Hynynen suosittelee kirjan lukemista kaikille yrittäjille, yrittäjäksi aikoville sekä yritys- ja innovaationeuvojille. Siitä on hyötyä myös kirjanpitoalan palveluyrityksille sekä monille viranomaistahoille, esimerkiksi tullin henkilöstölle.

***************************************************************************************

Alkuperäinen ELY-keskuksen tiedote  luettavissa, http://www.ely-keskus.fi/fi/tiedotepalvelu/2012/Sivut/osaamista_IPR_asioihin_uudesta_sahkokirjasta.aspx

Tekstit lainattu Jouni Hynysen luvalla.

E-kirja, Suojaa kilpailuetusi! – IPR pähkinänkuoressa
 (www.ely-keskus.fi/keski-suomi > Yritystoiminta, teknologia ja innovaatiot >
teknologia ja innovaatiot)

Lisätietoja:
Jouni Hynynen, keksintöasimies, Keski-Suomen ELY-keskus,
puh. 040 766 7705, jouni.hynynen(at)ely-keskus.fi