Proquest Central -palvelu on otettu hienosti käyttöön!

Kirjasto hankkii e-aineistoja tarvelähtöisesti, tasapuolisesti alat ja niiden erityispiirteet huomioiden. Vuoropuhelu JAMKin alojen kanssa on tärkeää kirjaston aineistojen ja kokoelman kehittämiseen asiakaslähtöisesti ja opetuksen ja tutkimuksen tarpeita vastaavaksi.

Tarve saada kokotekstiartikkeita käyttöön entistä laajemmin on kasvanut ja vuoden alusta hankimme monialaisen Proquest Central -tietokannan. ProQuest -käyttöliittymän kautta käytettävä ProQuest Central on laaja, monitieteinen tutkimustietokanta. 47 tietokantaa, 157 aihealuetta, yli 12000 kokotekstilehteä. Kustantajia esim. Springer, Sage, Taylor & Francis, Elsevier yms.

Eilen saimme ensimmäiset tilastot: Proquest Central -palvelu on otettu hienosti käyttöön! Tammi-huhtikuun aikana palvelussa on tehty hakuja 12 000. Tietokannoista ylivoimaisesti eniten käytettyjä ovat ABI Inform ja sen alatietokannat, esim. Global (3 994), myös sosiaali- ja terveysala on löytänyt palvelun, Health & Medical Collection (4 443), Nursing & Allied Health Database (375), Social Science Database (83).

Käytettyjä ovat myös kasvatuksen ja opetuksen tietokannat Psychology Database (443) ja Education Database (241).

Sadan pintaan hakuja on tehty tekniikan tietokannoissa:  Engineering Database (117) ja Advanced Technologies & Aerospace Database (99). Oikeustiede on kiinnostanut, Criminal Justice Database (125).

Sanomalehtiä, markkinatutkimuksia ja uutisia on myös luettu ♥.

Ks. koko tilasto,JAMK _ PQCentral 2020 Jan-April