Jyväskylän ammattikorkeakoulun varainhankinta käynnistyy

Jyväskylän ammattikorkeakoulu (JAMK) on saanut Poliisihallituksen Arpajaishallinnolta Rahankeräysluvan 4.1.2018 alkaen. Lupa on voimassa vuoden 2019 loppuun saakka. JAMKilla on tuona aikana oikeus toimeenpanna erilaisia rahankeräyksiä varojen hankkimiseksi ammattikorkeakoululain (923/2014) 4 §:ssä tarkoitetuista tehtävistä huolehtimiseen sekä vuosina 2017-2019 myös ammattikorkeakoulun pääomittamiseen. Lisäksi Opetus- ja kulttuuriministeriö on luvannut tietyn määrän vastinrahaa suhteessa vuoden 2018 loppuun kerättyihin varoihin.

JAMKin hallitus on asettanut varainhankintatavoitteeksi 3 M€ suuruisen summan keräämisen vuoden 2018 loppuun mennessä. Kun se saadaan kasaan, voisi OKM:n vastinrahaa kertyä lisäksi 4 M€. Kaiken kaikkiaan ammattikorkeakoulujen vastinrahaan on varattu 24 M€. Varoja kerätään yrityksiltä ja yksityishenkilöiltä sekä julkisyhteisöiltä mm. kunnilta että säätiöiltä.

Mikäli yrityksen tai yksityishenkilön tekemä lahjoitus on yli 10.000 €, se voidaan kohdistaa halutulle ammattikorkeakoulun koulutusalalle. Kuitenkin on muistettava, että tehty lahjoitus on aina vastikkeeton lahjoittavalle yritykselle tai yksityishenkilölle, joka voi vähentää sen verotuksessaan vähennyskelpoisena kuluna. JAMK käyttää keräämiään lahjoitusvaroja toimintansa kehittämiseen ja vahvistamiseen. Niiden avulla voidaan tehdä investointeja uusiin oppimisympäristöihin tai palkata uusia asiantuntijoita tai opettajia. Lisäksi lahjoitus menestyvälle JAMKille voi tuoda mukanaan mittavan imagohyödyn ja paljon positiivista julkisuutta.

JAMK tekee varainhankinnassa yhteistyötä Trainer’s Housen (TH) sekä mainostoimisto Zeeland-Familyn kanssa. TH auttaa varainhankintatapaamisten järjestelyssä ja vahvistaa myös JAMKin henkilöstön myyntiosaamista. Zeeland on suunnitellut varainhankintaa tukevan markkinointi- ja viestintäkampanjan. JAMKin tavoitteena on tehdä vähintään 300 varainhankintakäyntiä vuoden 2018 aikana. Siihen osallistuu ammattikorkeakoulun johtoryhmän sekä hallituksen jäseniä ja eri toimi- ja vahvuusalojen asiantuntijoita yhteensä lähes 30 eri henkilöä. Varainhankintakäyntejä tehdään koko maan alueella lukuun ottamatta Ahvenanmaata. Painopiste on luonnollisesti Keski-Suomessa.

Nyt on hyvä aika toteuttaa tällainen varainkeruukampanja, koska yritysten taloustilanne ja kysyntä ovat selkeästi parantuneet aikaisemmista vuosista. Antamalla lahjoituksen kasvavalle ja kehittyvälle Jyväskylän ammattikorkeakoululle, voit merkittävällä tavalla turvata paitsi koko maamme myös Keski-Suomen alueen elinvoimaisuutta. JAMKista valmistuvat nuoret eri alojen asiantuntijat tuovat merkittävän lisän eri alojen ja alueiden osaamispääomaan. Ehkäpä meiltä on mahdollista löytää uusi asiantuntija ja osaaja yrityksesi tarpeisiin.

Kun sijoitat rahaasi menestyvään JAMKiin, uskomme, että olet tehnyt viisaan päätöksen, joka hyödyttää Sinua ja yritystäsi pitkäjänteisesti ja monipuolisesti.

Otamme Sinuun yhteyttä lähiaikoina ja sovimme tapaamisesta.

Jussi Halttunen, rehtori, opetusneuvos