JAMKin laatuauditointi 2019 – Miten kehittää laatujärjestelmää arjessa?

JAMKiin tehdään keväällä 2019 Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen nimeämän ryhmän auditointivierailu – toukokuussa 2019 tiedämme, miten meille auditoinnissa kävi. Syksy 2018 ja alkuvuosi 2019 tulevat varmasti olemaan arvioinnin ja asioiden hiomisen näkökulmasta ainakin riittävän työntäyteistä aikaa. Oma ja varsinaista arviointia tukeva itsearviointi meillä on valmiina joulukuussa 2018. Tähän työhön tarvitaan usean JAMKilaisen panosta ja/tai ainakin perehtymistä.

Millainen on uusi auditointimalli?

Tuore korkeakoulujen arviointimalli 2018–2024 korostaa mm. opiskelijakeskeisyyttä ja yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Mallin mukaan vaikuttava ja uudistava korkeakoulu -arviointikohdassa yhteiskunnallinen vaikuttavuus nähdään yhä keskeisempänä osana suomalaisten korkeakoulujen tehtävää. Olemme tärkeitä yhteiskunnallisia vaikuttajia ja tuotamme osaajia laajasti yhteiskunnan ja työelämän tarpeisiin. Nämä seikat halutaan huomioida korkeakoulujen arvioinnissa aikaisempaa paremmin ja näistä halutaan selkeitä näyttöjä. Tässä meillä on tekemistä!

Arviointimallin osaamista luovan korkeakoulun -kohdalla arvioidaan niitä menettelytapoja, jotka tukevat opiskelijakeskeistä, työelämälähtöistä ja tutkimukseen tai taiteelliseen toimintaan perustavaa koulutuksen suunnittelua, toteutusta ja kehittämistä. Korkeakoulujen pitää esittää esimerkkejä palaute- ja arviointitietoon perustuvien kehittämistoimien vaikuttavuudesta. Tässäkin tarvitaan niitä selkeitä näyttöjä, ja meillä on riittävästi tekemistä. Mallin muut arviointikriteerit löytyvät Korkeakoulujen auditointikäsikirja 2018-2024 -oppaasta Karvin sivuilta.

Miten kehittää laatujärjestelmää arjessa?

Organisaatioilta löytyy erilaisia laatujärjestelmiä, joissa on toisaalta vahvasti toimialan sisällöstä nousevia pakottavia elementtejä (esimerkiksi erilaiset ISO-pohjaiset laatujärjestelmät) ja toisaalta on toimialariippumattomia organisaatiota kokonaisuutena tarkastelevia laatujärjestelmiä (esimerkiksi EFQM-malli). Oleellista on, että järjestelmä on rakennettu loogisesti ja sen organisaation kokonaisuuteen, jota se edustaa. JAMKin laatujärjestelmä rakentuu luonnollisesti ja vahvasti omaan toimialan auditointimalliin ja sieltä nouseviin kysymyksiin. JAMKissa ajattelun perustana on, että voimavarat suunnataan oikein ja toimintaa parannetaan sekä uudistetaan jatkuvasti.

Itse näen, että meidän jokaisen olisi löydettävä laatujärjestelmästä joitain meille omaan työhön läheisesti kuuluvia osioita. Aika harvan meistä, jos kenenkään, tarvitsee hallita laatujärjestelmä kokonaisuudessaan, vaikka tuntuu, että on jatkuva kiire ja kaikkeen sitä joutuukin perehtymään.

Uskallan silti haastaa jokaisen JAMKilaisen tutustumaan meidän omaan Laatukäsikirjaan sekä korkeakoulujen arviointimalliin ja etsimään näistä itselle kolme vahvimmin ”kolahtavaa” asiaa. Haastan vielä pohtimaan ja jopa toteuttamaan näitä itselle tärkeitä asioita. Meikäläisen matematiikalla lähes 700 hengen organisaatiossa meillä olisi näin käytössä reilu 2 000 arjen laatutekoa, jotka varmasti näkyisivät myös meidän toiminnassamme ja tulevassa auditoinnissa.

Pertti Malkki, hyvinvointiyksikön johtaja, laadunhallinnan kehittämistyöryhmän puheenjohtaja