We did it – once again!

Matka kansainvälisen akkreditoinnin saamiseen on pitkä ja työntäyteinen, mutta palkitseva. JAMKin liiketoimintayksikkö aloitti International Business -tutkinto-ohjelman (IB) kansainväliseen EPAS-akkreditointiin valmistautumisen syksyllä 2009. EPAS-akkreditoinnit myöntävä European Foundation for Management Development (EFMD) kelpuutti meidät hakijaksi toukokuussa 2011, minkä jälkeen käynnistimme itsearviointiraportin valmistelun. Raportti valmistui alkuvuodesta 2012, ja kansainvälinen arviointiryhmä vieraili JAMKissa saman vuoden huhtikuussa. Toukokuun lopussa saimme tiedon kolmevuotisen akkreditoinnin myöntämisestä. Päätös oli historiallinen: IB oli ensimmäinen eurooppalainen ammattikorkeakouluohjelma, jolle EPAS myönnettiin.

EPAS-akkreditointi edellyttää vahvoja sisällöllisiä ja toiminnallisia laatunäyttöjä, joissa kansainvälisyyden, työelämäyhteistyön ja tutkimuksen merkitys korostuu. Tutkinto-ohjelman lisäksi arvioidaan koulutusta tarjoavaa yksikköä ja sen johtamista. Akkreditointipäätöksen jälkeen kehittäminen jatkuu kolmen tai viiden vuoden periodissa, tavoitetaso kasvaa ja vaatimukset lisääntyvät. Edistymisestä ja tehdyistä kehittämistoimista raportoidaan vuosittain ja akkreditointiorganisaatio antaa ohjaavan palautteen toimien riittävyydestä.

Liiketoimintayksikkö on läpäissyt uudelleenakkreditoinnin jo kaksi kertaa (2015, 2018). Akkreditointiin valmistautuminen on ollut meille huikea oppimiskokemus ja yhteisöllisyyden vahvistamisharjoitus. Verta ei ole vuodatettu, mutta hikoiltu on ja (ilon) kyyneleitäkin nähty. Vahvuudet ovat säilyneet, kuten myös osa kehittämishaasteista, vaikka arvioijajoukko on vaihtunut. Suurimman vastuun ovat kantaneet IB:n koulutuspäällikkö, EPAS-projektipäällikkö, liiketoimintayksikön kansainvälisten asioiden koordinaattori ja IB:n henkilöstö. Toki meitä muitakin on tarvittu. Saamamme palautteen ja kansainvälisen neuvottelukuntamme ohjeiden mukaisesti olemme mm. laatineet yksikölle oman strategian ja tutkimustoiminnan aktivoimiseen tähtäävän henkilöstönkehittämisohjelman.

Kukaan ei menesty yksin. Olemme erityisen kiitollisia sidosryhmiemme edustajille, jotka ovat jo kolme kertaa osallistuneet akkreditointihaastatteluihin ja vakuuttaneet arvioijat vahvasti. Myös IB:n opiskelijoiden ja alumnien panos on tärkeä: he luovat merkittävällä tavalla käsitystä toiminnastamme.

Akkreditointiprosessit ovat (turhauttavan) kalliita. Maksamme mm. jäsenmaksuja, vuosimaksuja, akkreditointimaksuja, arvioijien matkoja ja majoitusta. Työtunteja emme ole uskaltaneet laskea, mutta panostus on suuri: itsearviointia, valmistelua, kehittämistä, raportointia, kirjoittamista, kouluttautumista, sparrausta, idean avaamista, tarkistamista, vakuuttelua ja vaikuttamista, benchmarkkausta, kielenhuoltoa, kirjoittamista. Kaikella on hintansa ja raha on aina jostain muualta pois.

Mitä EPAS on meille antanut? Koulutuksemme laatu on parantunut ja laatuymmärryksemme syventynyt. Tunnettuutemme eurooppalaisessa korkeakoulukentässä on parantunut. Olemme päässeet mukaan (laatu)verkostoihin ja monia uusia ovia kansainväliseen yhteistyöhön on avautunut. Tiedämme mihin suuntaan kaupallista korkea-asteen koulutusta pitää kehittää. Jatkuvan parantamisen välttämättömyys on iskostunut henkilöstöömme. Myös JAMK on hyötynyt laatuosaamisen vahvistumisesta ja hyviä EPAS-käytänteitä on otettu laadunhallinnassa käyttöön koko talon tasolla.

IB ja muut tutkinto-ohjelmamme haluavat jatkossakin kouluttaa vastuullisia ja osaavia tulevaisuuden johtajia, esimiehiä ja asiantuntijoita. Julkiset tunnustukset innostavat ja kannustavat meitä sekä vahvistavat myös yhteistyökumppaneittemme uskoa. Paikalleen ei voi kuitenkaan jäädä. Parhaillaan pohdimme seuraavia akkreditointiaskeleita. Yksikkötason akkreditointiprosessin käynnistäminen on yksi vahva ja varteenotettava, mutta kallis vaihtoehto. Ensin on kuitenkin JAMKin kansallisen laatuauditoinnin vuoro. Siihenkin panostamme tosissamme. Uskottavuus ja näytöt kotimarkkinoilla luovat kestävän pohjan myös kansainvälisille areenoille.

Asta Wahlgrén
yksikönjohtaja, Liiketoimintayksikkö