Koulutusvienti kasvussa – miten kasvu hallitaan?

Viime vuodet ovat olleet JAMKille monenlaisen muutoksen aikaa. Samaan aikaan, kun olemme joutuneet sopeuttamaan toimintaamme pienentyneeseen rahoitukseen ministeriön suunnasta, olemme kasvattaneet TKI-toimintaa ja koulutusvientiä uusiin mittoihin. Vuonna 2015 alhaiseksi jäänyt liikevaihto on palautumassa entisiin lukemiin. Se on ollut saavutus, josta voimme olla ylpeitä. JAMK on kyennyt säilyttämään elinvoimaisuutensa, kiinnostavuutensa ja houkuttelevuutensa ja myös lisäämään sitä. Tämän on huomannut esimerkiksi lisääntyvästä kansainvälisestä kiinnostuksesta meitä kohtaan.

OKM:n järjestämässä seminaarissa todettiin lokakuussa 2018, että korkeakoulujen rahoitus ei todennäköisesti tule tulevaisuudessa muuttumaan merkittävästi parempaan suuntaan. Sen sijaan korostettiin korkeakoulujen omaa aktiivisuutta uusien rahoituslähteiden hankinnassa. Enää ei kannata ajatella niin, että ainoa meitä ruokkiva taho on oma ministeriö. Onneksi JAMKissa tämä on tajuttu jo varhaisessa vaiheessa. Meillä ulkopuolisen rahoituksen määrä on prosentuaalisesti ja myös euromääräisesti korkealla tasolla. Ministeriön edustaja totesi, että lainsäädännöstä tehdään jatkossa aiempaa huokoisempi, jotta ulkopuoliset rahoitusmahdollisuudet voidaan hyödyntää paremmin. Parhaillaan eduskunnassa onkin lakimuutos, joka joustavoittaa mm. opiskelijarekrytointia erillishakujen avulla.

Kohti yhteisiä painotuksia

Koulutusvienti, joka tänä vuonna yltää meillä ennätyslukemiin, vaatii meiltäkin entistä tarkempaa työtä ja ohjeistusta riittävän yhdenmukaisten käytäntöjen luomiseksi sekä laadun varmistamiseksi ja kehittämiseksi. Korkeakoulu ei voi toimia järkevästi kymmenillä erilaisilla konsepteilla, vaan sen on löydettävä toimivimmat ja taloudellisimmat tavat toteuttaa myös koulutusvientiä. Alkavassa toiminnassa on usein annettava taimien kasvaa, mutta mitä pitemmälle edetään, sitä enemmän on taimia koulittava ja harvennettava. Kasvu on kohdistettava parhaimpiin kohteisiin.

Meillä tämä tarkoittaa jatkossa toiminnan suuntaamista mm. lukuvuosimaksuopiskelijoiden rekrytointiin, englanninkielisten tutkinto-ohjelmien lisäämiseen ja kehittämiseen, henkilöstön osaamistason nostoon ja tukipalvelujen parantamiseen. Samaa periaatetta noudattaa keskittyminen Kiinan ja Kazakstanin markkinoille ja muutamaan potentiaalisimpaan maahan sekä yhteistyöhön yksityisen koulutussektorin kanssa. Hankittujen asiakassuhteiden hyvä hoitaminen on erityisen tärkeää. Varmaksi voi luvata, että nämä painotukset eivät tule olemaan lopullisia. Monet meistä riippumattomat kehityspolut ja tapahtumat maailmalla vaikuttavat myös meidän toimintaamme, esimerkkinä vaikkapa öljyn hinnan vaihtelu, maailmankauppaa koskevat rajoitukset ja alueelliset tai paikalliset levottomuudet.

Laadunhallinnan merkitys kasvaa

Keskittyminen harvempiin toteutusmalleihin auttaa meitä ylläpitämään ja parantamaan laatua. Työstä tulee ennakoivampaa ja toteutuksista rutiinimaisempia. Tällöin myös laadun edellytykset paranevat verrattuna satunnaisempaan toimintamalliin. Tähän liittyvänä voi loppuvuoden onnistumisista tuoda esille Kiinan opetusministeriön arvioinnin logistiikan tutkinto-ohjelmayhteistyöstä Huaianiin. Läpäisimme arvioinnin yhdessä paikallisen kumppanimme kanssa. Malli noudatteli jo useita vuosia toteutettua sairaanhoidon tutkinto-ohjelman yhteistyötä Jilinissä.

On hyvä tarkastella säännöllisesti, ovatko toimintamallimme tarkoitukseen sopivat, niin JAMKin sisällä kuin asiakkaidemme kanssa. Toiminnan kasvaessa nämä vaatimukset korostuvat. Myös laadunhallinnan käytänteet ja erilaiset työkalut vaativat kehittämistä. Voisiko ajatella esimerkiksi koulutusviennin liikevaihdon, toiminnan kasvun ja samoilta asiakkailta toistuvien tilausten kuvastavan toiminnan laatutasoa?

Ajalla lienee myös oma merkityksensä. Pitkäkestoisessa, useita vuosia kestävässä yhteistyössä voidaan todennäköisemmin saada laatutaso paremmaksi verrattuna lyhytkestoisiin ja kertaluonteisiin toteutuksiin. Laadulla on myös vahva kulttuurinen ulottuvuus. Koulutusviennissä tämäkin puoli on muistettava ja otettava huomioon.

Koulutusvienti avaa meille uusia ja mielenkiintoisia näkökulmia koulutuksen laatuun. Kasvava toiminta on kyettävä pitämään laadukkaana. Näihin haasteisiin JAMKilla on erinomaiset lähtökohdat vastata osaavan henkilöstön, vahvan laatukulttuurin ja laajan kansainvälisen kokemuksen pohjalta.

Heikki Malinen, vararehtori