Koronan vaikutus pilottien toteutukseen

Koronan johdosta on päädytty siihen, että JAMK:n ensimmäiset pilotit siirretään toteutettavaksi syksyllä 2020. Pilottien tarkempi ajankohta tarkentuu lähempänä syksyä.

Hankkeen piloteista kiinnostuneet JAMK:n kuntoutus- ja sosiaalialan opiskelijat voivat kysyä lisätietoja Minna Haapakoskelta (minna.haapakoski@jamk.fi) tai Kaisa Lällältä (kaisa.lalla@jamk.fi).