Osa 4: Sosiaaliset yritykset

Sosiaalisen kuntoutuksen monet kasvot Sosiaaliset yritykset ovat yhteiskunnassa tuntematon yrittämisen muoto. Sosiaalinen yritys tuottaa palveluja tai tuotteita ja tavoittelee voittoa ihan samalla tavalla kuin kaikki muutkin yritykset, mutta sosiaalisen yrityksen työntekijöistä vähintään 30% on vajaakuntoisia tai yhteensä vajaakuntoisia ja pitkäaikaistyöttömiä (L 1351/2003). Lisäksi yrityksen tulee olla työ- ja elinkeinoministeriön sosiaalisten yritysten rekisterissä. Sosiaalista yritystä perustettaessa […]

Sosiaalisen kuntoutuksen monet kasvot

Osa 3: Siirtymätyö työllistymisen tukemisessa Siirtymätyöllä tarkoitetaan mielenterveyskuntoutujille tarkoitettua tuetun työllistämisen muotoa, jossa työnantaja voi palkata mielenterveyskuntoutujien Klubitalon jäsenen 6-9 kuukauden määräaikaiseen työsuhteeseen. Työhön perehdytyksen hoitaa Klubitalon työvalmentajat, jotka ovat sekä kuntoutujan että työyhteisön tukena ja apuna koko ajan. Siirtymätyössä työntekijälle maksetaan työehtosopimuksen mukaistaa palkkaa. (Saloviita ym. 2004.) Määräaikaisen työsuhteen jälkeen siirtymätyötä jatkaa toinen Klubitalon […]

Osa 2: Osaamistodistus taitojen sanoittajana

Sosiaalisen kuntoutuksen monet kasvot Tyypillisesti sosiaaliseen kuntoutukseen ja kuntouttavaan työtoimintaan osallistuvalla asiakkaalla ei ole loppuun saakka suoritettuja oppivelvollisuuden jälkeisiä opintoja tai opinnot ovat jo vanhentuneita. Työhistoriaa leimaa työelämään kiinnittymättömyys. Työhistoriaa on vähän ja se on hyvin pätkittäistä. Monella historia koostuu vain satunnaisista työllistämis- ja aktivointitoimista. Käytännössä asiakkaat eivät koskaan ole edes päässeet työelämään. Heiltä puuttuu […]

Sosiaalisen kuntoutuksen monet kasvot

Komppaa-hankkeen blogi julkaisee tammi-helmikuussa (2019) neliosaisen Sosiaalisen kuntoutuksen monet kasvot -juttusarjan Anna Kämäräisen (FM, Kuntoutuksen ohjaaja -opiskelija) kirjoittamana sosiaalisesta kuntoutuksesta ja sen eri toimintamuodoista. Osa 1: Sosiaalinen kuntoutus ja sen tavoitteiden asettaminen Kuntoutusajattelua on pitkään leimannut sosiaalivakuutuksen pohjautuva ajattelu, ja mm. lääkinnällinen kuntoutus on vuosikymmenten seurauksena saanut nykymuotonsa. Teoreettisella tasolla kuntoutusprosessi on ymmärretty hallituksi ja suunnitelmalliseksi […]