Sosiaalisen kuntoutuksen monet kasvot

Sosiaaliset yritykset ovat yhteiskunnassa tuntematon yrittämisen muoto. Sosiaalinen yritys tuottaa palveluja tai tuotteita ja tavoittelee voittoa ihan samalla tavalla kuin kaikki muutkin yritykset, mutta sosiaalisen yrityksen työntekijöistä vähintään 30% on vajaakuntoisia tai yhteensä vajaakuntoisia ja pitkäaikaistyöttömiä (L 1351/2003). Lisäksi yrityksen tulee olla työ- ja elinkeinoministeriön sosiaalisten yritysten rekisterissä.

Sosiaalista yritystä perustettaessa tulee olla tahtotila osatyökykyisten tai pitkäaikaistyöttömien työllistämiseen. Yhteiskunnalla on tarjota kannusteita sosiaalisille yrityksille. Sosiaalisille yrityksille voidaan myöntää määrättyjä julkisia tukia erityisehdoin. Lisäksi sosiaalisille yrityksille voidaan myöntää palkkatukea ja työllisyyspoliittisia avustuksia ja investointitukea poikkeavin ehdoin. Palkkatuki ja muiden säännösten muutosten ennakointi on koettu haasteena. (Sosiaalisen yrityksen perustamisopas 2012).

Kuntoutuksen uudistamiskomitean raportissa (2017) nostetaan kolmannen sektorin toimijoita tasavertaisiksi kumppaneiksi julkisen ja yksityisen sektorin rinnalle. Tulevaisuudessa palvelujen tuottajina on yhä useammin myös yritykset, säätiöt ja järjestöt. Myös erilaiset yhteistyömallit ja alihankintana tehtävät työt lisääntyvät. Järjestö- ja yhdistyskentältä voisi nousta uusia avauksia sosiaalisten yritysten kentälle, jos sosiaalisten yritysten toiminta ja mahdollisuudet olisi paremmin tunnettuja. Sosiaalinen yritys ei itsessään ole juridinen yritysmuoto, vaan mm. yhdistys voi rekisteröityä sosiaaliseksi yritykseksi täyttäessään rekisteröinnin ehdot. Sosiaalisena yrityksenä voi myös toimia tytäryhtiö tai yhteisyritys.

Työpaikkoja tarvitaan lisää. Työllisyysasteen nostaminen ja työurien pidentäminen edellyttää monenlaisia ratkaisuja, myös yhteiskunnan taholta tulevia kädenojennuksia. Yhteiskunnan tarjoamista kannusteista ei ole todellista hyötyä niin pitkään, kun mahdollisuudet eivät ole potentiaalisten yrittäjien tiedossa.

Anna Kämäräinen, FM, Kuntoutuksen ohjaaja -opiskelija

Lähteet:

L 1351/2003. Laki sosiaalisista yrityksistä. https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2003/20031351.

Sosiaalisen yrityksen perustamisopas. 2013. Viitattu 4.3.2019. https://yritysvantaa.fi/sites/default/files/sos_yrityksen_opas_web-2.pdf.