sosiaalinen kuntoutus

Osa 4: Sosiaaliset yritykset

Sosiaalisen kuntoutuksen monet kasvot Sosiaaliset yritykset ovat yhteiskunnassa tuntematon yrittämisen muoto. Sosiaalinen yritys tuottaa palveluja tai tuotteita ja tavoittelee voittoa...

Sosiaalisen kuntoutuksen monet kasvot

Osa 3: Siirtymätyö työllistymisen tukemisessa Siirtymätyöllä tarkoitetaan mielenterveyskuntoutujille tarkoitettua tuetun työllistämisen muotoa, jossa työnantaja voi palkata mielenterveyskuntoutujien Klubitalon jäsenen 6-9...

Osa 2: Osaamistodistus taitojen sanoittajana

Sosiaalisen kuntoutuksen monet kasvot Tyypillisesti sosiaaliseen kuntoutukseen ja kuntouttavaan työtoimintaan osallistuvalla asiakkaalla ei ole loppuun saakka suoritettuja oppivelvollisuuden jälkeisiä opintoja...

Sosiaalisen kuntoutuksen monet kasvot

Komppaa-hankkeen blogi julkaisee tammi-helmikuussa (2019) neliosaisen Sosiaalisen kuntoutuksen monet kasvot -juttusarjan Anna Kämäräisen (FM, Kuntoutuksen ohjaaja -opiskelija) kirjoittamana sosiaalisesta kuntoutuksesta ja...