Portaittaiset tukimallit oppimisen tukemisessa – tuen eri tasot

Eijakaarina Yliranta Yhdysvalloissa malli tunnetaan kolmikehäisenä tuen mallina ( 3-tier model ). Tavoitteena on tuen mukautuminen ja kohdentaminen oppimisen tarpeisiin. Suomessa tuki on asteittain muuttuva; yleinen, tehostettu ja erityinen tuki kolmiportaisen mallin mukaan. Tuen on oltava lapsen yksilöllisten tarpeiden ja kehitystason mukainen unohtamatta laadukkuutta ja oikeaa tuen määrää.  Lue koko artikkeli tästä

Pitääkö olla huolissaan? – Monikulttuurinen ohjaus maahanmuuttajaoppilaan tukemisessa 

Sanna Paunonen Monet opettajat ja ohjaajat kantavat huolta nuorista, jotka ovat muuttaneet Suomeen murrosikäisinä ja ovat siirtyneet suoraan yläkouluun opiskelemaan. Jos nuoren suomen kielen taito ei kehity riittävästi peruskoulussa, hän ei välttämättä pääse jatko-opintoihin tai jos pääsee, hän ei pärjää siellä. Suomen kieltä osaamattomalle nuorelle on varsinkin pienemmissä kaupungeissa vähän vaihtoehtoja, jos jatko-opintopolku ei aukea, joten heillä on suuri riski pudota koulutuspolkujen ulkopuolelle. Maahanmuuttajanuoren sopeutuminen  Amerikkalaiset antropologit loivat termin akkulturaatio eli vieraaseen kulttuuriin sopeutuminen 1880-luvulla kuvaamaan […]

Vertaismentorointi, osaamisen kehittämisen menetelmä

Outi Penkkala Vertaismentorointi eli verme on osaamisen kehittämisen menetelmä, jossa kokeneet ja aloittelevat työntekijät jakavat kokemuksiaan ja osaamistaan pienryhmässä. Tavoitteena on tukea työssä oppimista ja työhyvinvointia. Vermessä pyritään tietoisesti yhdistämään arkielämässä ja työssä tapahtuvaa oppimista formaaliin eli muodolliseen koulutukseen. Vermen vahvuus perustuu havaintoon, että osaamisesta suuri osa on ns. hiljaista tietoa. Verme perustuu tämän sanattoman […]

Kotokaruselli-hanke maahanmuuttajien tukena

Päivi Honkanen | Opettaja, maahanmuuttajavalmentaja | Ylä-Savon ammattiopisto Ammatillinen koulutus on ollut monella tapaa muutosten keskellä. Ammatillisen koulutuksen lainsäädäntö uudistui vuoden 2018 alusta. Oppilaitokset ovat toteuttaneet reilun vuoden ajan reformin mukaista, aiempaa työelämälähtöisempää ammatillista koulutusta. Viime vuosina ammatillisten oppilaitosten arkeen oman sävynsä ovat tuoneet eri kulttuureista ja eri kielialueilta kotoisin olevat opiskelijat. Ylä-Savon ammattiopisto on […]

Omille urille vaativan erityisen tuen tarpeen näkökulmasta

Susanna Österlund Johdanto Opetushallituksen mukaan vaativan erityisen koulutustehtävän saaneet koulutuksen järjestäjät voivat järjestää koulutusta niille opiskelijoille, joilla on vaikeita oppimisvaikeuksia tai vaikea vamma tai sairaus, jonka vuoksi opiskelija tarvitsee laaja-alaista ja monipuolista tukea. Toisen asteen Telma –koulutuksen opiskelijat ovat pääasiassa nuoria peruskoulunsa päättäneitä vaativaa erityistä tukea tarvitsevia henkilöitä. Vaativaa erityistä tukea voidaan järjestää tutkintoon johtavana […]

Pohjalaisnuorten elämää, toiveita ja suunnitelmia

Johanna Leponiemi-Sandvik Artikkelissa vertaillaan kahden pohjalaiskunnan nuorten jatko-opintosuunnitelmia ja selvitetään, kuinka paljon asuinpaikkakunnan henkinen ilmapiiri vaikuttaa nuorten elämänasenteisiin, arvoihin ja tulevaisuudensuunnitelmiin. Lue koko artikkeli tästä (pdf)

Työpaja oppimisympäristönä – Osaamisen kertyminen työpajalla

Tarja Puskala Artikkelissa tarkastellaan osaamisen kertymistä työpajaympäristössä ja miten tätä osaamista voidaan hyödyntää hakeuduttaessa työpajajakson jälkeen tai työpajajakson aikana opiskelemaan. Käytännön työtä tähän liittyen on tehty kolmen vuoden aikana STEP ON hankkeessa (S20683). Hankkeen päätoteuttajana on Seinäjoen koulutuskuntayhtymä Sedu ja osatoteuttajina Kaks`Kättä työpaja ry, Kuntayhtymä Kaksineuvoinen työpaja Junki ja Paukun Paja. OKM määrittelee työpajat seuraavasti: […]

Sattumaltako hyvä tyyppi?

Mia Terenius | Opettaja, TTM | Koulutuskeskus Salpaus Mystinen sattuma Sattuma on mielenkiintoinen ilmiö, se on jotain mystistä ja ennalta odottamatonta. Sattuma on myös monen työuran ja menestyneen työntekijän taustalla. Kielitoimiston sanakirja määrittelee sattuman muun muassa seuraavasti: ”satunnainen tapahtuma, sattumus; se mikä tapahtuu odottamatta, ennalta arvaamatta…myös sokeasta kohtalosta…” Sattuman merkitystä ja sattumaa ilmiönä on tarkasteltu […]

Ohjaustarpeesta ammatillisen koulutuksen alkuvaiheessa

Jouni Vallin,  vastaava kuraattori.  Ammatillinen opettaja. Suupohjan ammatti-instituutti Mitä ohjaus tarkoittaa? Ohjaus voidaan määritellä useallakin eri tavalla. Suomessa ohjaustoiminnan viitekehyksenä on elinikäinen ohjaus: ”Elinikäiseen oppimiseen liittyvällä ohjauksella tarkoitetaan toimia, jotka auttavat kansalaisia eri elämänvaiheissa tunnistamaan kykynsä, osaamisensa ja kiinnostuksensa, tekemään tarkoituksenmukaisia koulutuksellisia ja työuraan liittyviä päätöksiä ja hallitsemaan yksilöllisiä polkujaan opiskelussa, työssä ja muussa toiminnassa. […]