Portaittaiset tukimallit oppimisen tukemisessa – tuen eri tasot

Eijakaarina Yliranta

Yhdysvalloissa malli tunnetaan kolmikehäisenä tuen mallina ( 3-tier model ). Tavoitteena on tuen mukautuminen ja kohdentaminen oppimisen tarpeisiin. Suomessa tuki on asteittain muuttuva; yleinen, tehostettu ja erityinen tuki kolmiportaisen mallin mukaan. Tuen on oltava lapsen yksilöllisten tarpeiden ja kehitystason mukainen unohtamatta laadukkuutta ja oikeaa tuen määrää. 

Lue koko artikkeli tästä