Asiaa syrjäytymisestä ”Bongaa putoava – tunnista tuen tarve” -seminaarissa

Osaava ohjaus -projekti eli Keskuspuiston Ammattiopisto, Erilaisten oppijoiden liitto, Kuntoutus Orton, Kriminaalihuollon tukisäätiö sekä Mielenterveyden keskusliitto järjestivät ”Bongaa putoava – tunnista tuen tarve!” -seminaarin Helsingissä 22.11.2012. Ohjaus- ja neuvontatyötä tekeville ammattilaisille suunnatussa seminaarissa käsiteltiin syrjäytymistä muun muassa riskitekijöiden, tunnistamisen ja tuen antamisen kautta. Päivässä esiteltiin myös Osaava ohjaus -projektissa saatuja kokemuksia osaamisen vaihdosta erilaisten toimijoiden välillä.

Osaava ohjaus -projektissa on tehty yhteistyötä mm. koulutuksissa, seminaareissa ja yksilöohjauksessa

”Osaamisen vaihtomallin mukaisesti projektissa mukana olevat viisi hyvin erilaista organisaatiota vaihtavat osaamista keskenään. Organisaatiot ovat siis yhteistyökumppaneita, kokemusasiantuntijoita. Meitä yhdistää sama asiakkuus eli se, että voimme pitää asiakkaan yhteisenä. Yhteistyötä on tehty koulutuksissa Opin ovi -hankkeiden kautta, seminaareissa, yksilöohjauksessa sekä ryhmäpiloteissa. Se, että oppilaitokset ja järjestöt lyöttäytyvät näin yhteen, on harvinaista Opin ovi -hankkeissa”, totesi Osaava ohjaus -projektin projektipäällikkö Minna Anttinen.

Projektissa on tähän mennessä koulutettu jo yli 2100 ammattihenkilöstöön kuuluvaa ja ELY-keskusten osalta asetetut tavoitteet on ylitetty kolminkertaisesti. Yhtenä projektin saavutuksena oli syksyn Innokylä -kisassa 15 finalistin joukkoon selviytyminen Harppaus-valmennusmallilla.

”Yhteistyön alkuvaiheessa toiminta haki muotojaan ja haasteena oli muun muassa ammatillinen kasvu ja yhteisen ymmärtämisen saavuttaminen. Toinen toisiamme kuunnellen yhteinen ymmärrys eri toimijoiden kesken löytyi kuitenkin jo ensimmäisen vuoden aikana”, Anttinen kertoi.

Kokemuksia valmennuksista ja piloteista

Seminaaripäivän aikana Jyrki Rinta-Jouppi Mielenterveyden keskusliitosta esitteli kokemuksia projektin ”Harppaa elämäsi muutokseen” -voimavaravalmennuksesta. Valmennuksen sisältöihin on kuulunut esimerkiksi voimavarojen tunnistamista, minä voimavarana -harjoituksia sekä narratiivisia harjoituksia, joissa omat tekemiset on tehty näkyviksi. Valmennuksen lopuksi osallistujille on luovutettu Oman elämän asiantuntija -diplomi.

”Jo lyhyellä valmennuksella esimerkiksi Harppaus-ryhmässä on mahdollista päästä parempaan elämänhallintaan. Tärkeimpänä tuloksena näissä valmennuksissa on tunne siitä, että kuuluu yhteiskuntaan, on sen tärkeä jäsen ja että omanarvontunto palautuu ja kohoaa”, painotti Rinta-Jouppi.

Osaava ohjaus -projekti jatkuu heinäkuuhun 2013 asti.

Yhtenä pilottina projektissa on ollut opiskelupolun luominen vangeille, jolla tarkoitetaan niin opiskeluun pääsemistä kuin tutkinnon loppuun suorittamista. Yhteistyö vankilan ja oppilaitoksen välillä on tärkeää aloittaa jo ennen vangin vapautumista.

”Myös vangeilla pitää olla oikeus muuttumiseen ja mahdollisuus elinikäiseen oppimiseen. Pilotin saavutuksena on ollut yhteistyön kehittäminen neljän lähivankilan ja oppilaitoksen kanssa. Nyt meillä on vielä tavoitteena toiminnan mallintaminen”, esitteli Tuula Mikkola Keskuspuiston ammattiopistosta.

Seminaarissa esiteltiin myös muita projektissa toteutettuja kursseja, kuten tietokonekurssia, jossa koneen käytön opettelun lisäksi on tarjottu tukea myös elämänhallintaan. Lisäksi kuultiin koulutuksiin ja ryhmiin osallistuneiden kokemuspuheenvuoroja ja toivon tarinoita. Erilaisten oppijoiden liiton puheenjohtaja Airi Valkama muistutti päivän aikana, että erilaisia oppijoita on nykyisin noin 25 % väestöstä.

”Osaamisen vaihtamisen turvaamisessa jatkossa on olennaista se, miten johto saadaan vakuutetuksi ja muun muassa tähän keskitymme tulevan kevään aikana. Uskon, että ainakin joitakin tukimuotoja saadaan säilymään projektin loppumisen jälkeenkin”, kiteytti Anttinen.

Osaava ohjaus -projekti jatkuu heinäkuuhun 2013 asti. Kevään toimintaan kuuluu muun muassa levitysseminaareja sekä 21.3.2013 järjestettävä päätösseminaari.

Lisätietoja projektista