När ett projekt tar slut hjälper Läroport -kanalen

På Läroport -kanalen och i Läroport -nyhetsbreven har publicerats mycket material om när projekt avslutas och därtill hörande processer. Till och med så mycket att portalens användare ibland är näst intill borttappad bland mängden material då han eller hon söker behövlig information. Denna artikel samlar behändigt det mest centrala materialet med tanke på avslutande av projekt från både Läroport -kanalen och dess föregångare i form av nyhetsbreven.

Stöd för etablering och rapportering

Behöver du praktisk hjälp med frågor som har att göra med avslutandet av ett projekt? Finansieringskoordinator Merja Rossi från Sydöstra Finlands ELY-central gav råd åt projekt på Läroport -kliniken den 31 augusti 2012 om bl.a. slutrapportering. Vid samma tillfälle gav hon en podcastintervju om hur bra man lyckats uppnå utvecklingsprogrammets mål från finansiärens synvinkel sett.

Se videoinspelningen av Merja Rossis tal på Läroport -kliniken
Lyssna på Merja Rossis podcastintervju
Läs Merja Rossis artikel om avslutande av projekt i nyhetsbrevet från augusti

Björneborg stads utvecklingschef VTT Timo Aro som pratade på Läroport -kliniken den 20 november 2012 samt den inbjudna talaren vid Edu-vuxens slutseminarium, biträdande professor Peter Plant från Århus universitet, tog båda fasta på samma ämne: etablering av projektprodukter och problemen med det. Samtidigt tangerade de båda också projektkommunikation och dess betydelse för etableringen.

Se videoinspelningen av Timo Aros tal på Läroport -kliniken
Lyssna på Timo Aros podcastintervju
Se videointervjun av Peter Plant (på engelska)

Erfarenheter av väletablerade produkter

På Läroport -kanalen och i -nyhetsbrevet har det längs med det senaste året berättats om många projekt som antingen håller på att ta slut eller som redan tagit slut och man har analyserat projektens framgång och de fallgropar som man stött på.

I Opin ovi Kymi -projektet fick man projektprodukterna etablerade exceptionellt bra. Som en bidragande orsak till detta kan man se organisationsledningarnas engagemang till projektets verksamhet. Opin ovi Kymis projektchef Ritva Reivilä och Kymmenedalens yrkeshögskolas planerare Olli Mustapää analyserade orsakerna till projektets framgång i en videointervju. Man har också berättat om Kymis verksamhet och tjänsteguiden som producerats i projektet i Läroport -nyhetsbreven.

Se videointervjun av Ritva Reivilä och Olli Mustapää
Läs om Utbildningsrådgivningen Kymiedus tjänster i Läroport -nyhetsbrevet
Läs om Kymis tjänsteguide i Läroport -nyhetsbrevet

Av Mellersta Finlands Läroport lever det vidare en handledningsservicetjänst som har presenterats i flera videon. Förutom videon som presenterar tjänstens funktioner beskrev Mellersta Finlands Läroport -projekts projektchef Eeva Mäkinen utkast till avtal som gjorts för etableringen av tjänsten på Läroport -kliniken den 20 november 2012.

Läs om Mellersta Finlands Läroports slutseminarium i Läroport -nyhetsbrevet
Se Eeva Mäkinens tal från Läroport -kliniken
Se Mellersta Finlands handledningsservicetjänsts presentationsvideo

Bekanta dig också med:

På Läroport -kanalen finns också material från många andra projekt som kommit till sin ände samt allmänt information som har att göra med avslutande av projekt. Allt detta finns behändigt via en länk. Om Opinovi.fi -portalens goda praxis hittas igen sk. nycklar till framgång – produktkort, avtalsmodeller och strategier som stöd för framgång för och etablering av god praxis. Man kan också söka hjälp i publikationer som producerats i Läroport -projekt för stöd till projekts slutskede.

Allt material som har att göra med avslutande av projekt på Läroport -kanalen
Nycklar till framgång på Läroport -webbsidan
Publikationer på Läroport -webbsidan