Webinaarissa esillä uranhallintataidot ja ennakointitiedon hyödyntäminen uraohjauksessa

Urasuunnittelussa ja -ohjauksessa ennakointitieto auttaa valmistautumisessa tulevaisuuteen. Omien uravalintojensa kanssa painivalle kyse on omien tulevaisuuskuvien arvioimisesta. Ohjauksen ammattilaiselle ennakointitieto tarjoaa työvälineen uraohjaukseen.

21.3.2013 järjestetyssä Opin ovi -webinaarissa aiheena oli ”Uranhallintataidot – ennakointitiedon hyödyntäminen uraohjauksessa”. Webinaarissa tarkasteltiin niin laadullisen kuin määrällisen ennakointitiedon paikkaa ja merkitystä uranhallintaitojen kehittämisessä ja kehittymisessä. Aikuisohjauksen koordinaatioprojektin tuottaman webinaarin asiantuntijoina toimivat lehtorit Anne Leppänen ja Hannele Torvinen Jyväskylän ammattikorkeakoulun ammatillisesta opettajakorkeakoulusta.

Katso webinaarin diat täältä.