Hyvä ohjaus on selkeää, monipuolista ja henkilökohtaista

Tämän vuoden Next Step -koulutus- ja työpaikkamessut järjestettiin 30.–31.1. Jyväskylän Paviljongissa. Aikuisohjauksen koordinaatioprojekti toteutti messujen yhteydessä asiakasgallupin ohjausasioista. Messukävijöiden mukaan hyvä ohjaus on selkeää, monipuolista ja se sisältää paljon tietoa.

”Hyvässä ohjauksessa kerrotaan selkeästi, minne pitää mennä esimerkiksi halutessaan johonkin tiettyyn ammattiin”, sanoi Markus Muhonen.

”Hyvä ohjaus on opiskelijaa tai oppilasta hyvin palvelevaa”, totesi Jyrki Eeva.

”Se on henkilökohtaista ja siinä kuunnellaan ohjattavaa. Hyvä ohjaus on myös pitkä prosessi”, luonnehti Annukka Isomaa-Tiainen.

Hyvälle ohjaajalle kaikki kysymykset ovat hyviä

Kysyttäessä, millainen on hyvä ohjaaja ja millaisia ominaisuuksia hänelle tulisi olla, messuvieraat listasivat muun muassa laaja-alaisen tietämyksen eri koulutusvaihtoehdoista sekä hyvät kuuntelu- ja keskustelutaidot. Lisäksi ohjaajan pitää olla helposti lähestyttävä ja asiastaan innostunut.

”Hänen pitää olla ahkera”, sanoi Antoinette Nahabandi.

”Hyvän ohjaajan pitäisi olla helposti saavutettavissa. Lisäksi hänen pitäisi osata vastata laaja-alaisesti erilaisiin kysymyksiin ja tarvittaessa neuvoa eteenpäin, jos ei osaa itse vastata. Hyvältä ohjaajalta ei voi koskaan kysyä tyhmiä kysymyksiä vaan hänen mielestään kaikki kysymykset ovat hyviä”, luetteli Ulla Kannisto.

Isomaa-Tiainen täydensi listaa sanomalla hyvän ohjaajan kriteereiksi kekseliäisyyden ja innovatiivisuuden.