Opin Ovesta Opastimeksi

Keski-Pohjanmaan Opin ovi -hankkeissa tuotettu Opastin-palvelu jatkaa toimintaansa Opin ovi -hankkeiden päättymisen jälkeen. Opin Ovi Keski-Pohjanmaalla – ja Opin Ovi SME -hankkeissa tuotettu alueen aikuiskoulutusorganisaatioiden yhteinen neuvonta- ja ohjauspalvelu löytyy osoitteesta www.opastin.fi. Opastin- palvelu neuvoo ja palvelee aikuisia koulutus- ja uravalintatilanteissa sekä yrityksiä niiden koulutus- ja kehittämistarpeissa. Palvelua tuottavat alueen aikuiskoulutusorganisaatiot yhdessä siten, että jokaisen organisaation neuvojat toimivat palvelussa päivystysvuorossa aina viikon kerrallaan. Tuona aikana he vastaavat asiakkaiden kysymyksiin tai pyytävät tarvittaessa toista neuvojaa tai ohjaajaa niihin vastaamaan. Asiakkaalle tämä näkyy ns. ”yhden luukun” toimintona.

Mitä Opastin-palvelu tarjoaa asiakkailleen?

Asiakas voi ottaa neuvojaan yhteyttä lähettämällä viestin tai soittamalla palvelunumeroon. Mikäli asiakas tarvitsee henkilökohtaista ohjausta tai uraohjausta on hänellä mahdollisuus saada aika ohjaukseen. Jos taas yrittäjä tarvitsee neuvontaa yrityksensä osaamisen kehittämiseen voi hän halutessaan tilata vaikka koulutusneuvojan käymään yrityksessään ja tehdä yritykselle tai yrityksen henkilöstölle koulutus- tai osaamistarvekartoituksen.

Opastin-palvelun www-sivulta löytyy monenlaista hyödyllistä tietoa aikuiskoulutuksesta. Lisäksi sivulta löytyy alueen aikuiskoulutusorganisaatioiden yhteinen koulutuskalenteri. Koulutuskalenterista löydät nopeasti alueen koulutustarjonnan, eikä asiakkaan tarvitse ”surffata” eri oppilaitosten www-sivuilla etsimässä tietoa. Jos taas asiakas etsii jotain tiettyä alan neuvojaa, kouluttajaa tai asiantuntijaa löytyvät heidän yhteistietonsa myös sivuilta helposti hakutoimintojen avulla.

Opastin-palvelun voimavarana ovat verkoston työntekijät

Opastin- palvelun toiminnan taustalla on aktiivinen verkostotyö ja yhteistyötaidot. Hankkeen alussa verkostovalmennuksessa kuvattiin ihannemalli siitä, mitä neuvonta ja ohjauspalvelua haluamme asiakkaillemme tarjota. Tämän jälkeen kartoitimme mitä verkkotyövälineitä tarvitsemme toimintaan ja mitä välineitä meillä on jo käytössä ja miten ne voidaan hyödyntää Opastin-palvelun toiminnassa.

Hakevan vaiheen työ on ollut myös aktiivista

Opastin-palvelun lisäksi Opin ovi -hankkeissa on toteutettu myös aktiivisen hakevan vaiheen työtä. Tätä työtä on toteutettu erilaisilla menetelmillä yhteistyössä TE-toimiston kanssa, oppilaitosten toteuttamissa työssäoppimisen jaksojen yhteydessä. Lisäksi erilaisten sidosryhmien kanssa on tehty aktiivisesti työtä. Samoin markkinoinnissa on käytetty perinteisen lehti-ilmoittelun lisäksi  televisiomainontaa, nettitelevisiota, Facebook-mainontaa, ja radiota. Lisäksi olemme julkaisseet useita lehtiartikkeleja Opastin-palvelun toiminnasta ja pääsimme jopa paikallistelevision uutisiin.

Projektipäällikkö Liisa Ylikorpi
Opin Ovi Keski-Pohjanmaalla

Katso myös projektin tuottamat videot

Opin ovesta Opastimeksi 1/2
Opin ovesta Opastimeksi 2/2
Linda valmistui media-alalle
Mari opiskeli uuteen ammattiin