IMG_6468

Gerd Kummel-Kunnas presenterar SOLFJÄDERMODELLEN, en modell för Livslång vägledning på svenska i Finland. Modellen beaktar att det skall finnas tillgängliga vägledningstjänster under alla livsskeden.