Vuosi Päijät-Hämeen ja Pirkanmaan Opin ovien jälkeen

Opin Ovi Pirkanmaa ja Päijät-Hämeen Opin ovi -projektit tulivat tiensä päähän alkuvuodesta 2012, niin ikään Pirkanmaalla vaikuttanut Oma ovi -projekti taas vuoden 2011 lopussa. Miltä näillä alueilla näyttää tänä päivänä, noin vuosi Opin ovien kehittämistyön päätyttyä?

Osa tuotteista jäi elämään

Lahdessa olivat alkukesästä haastateltavina kolmen Hämeen alueen Opin oven sekä alueen TE-toimiston edustajat.

Päijät-Hämeen Opin Oven Lahden keskustassa oppimiskeskus Fellmanniassa pyörittämä ohjauspiste ei enää toimi, mutta Opin Oven tuottamat verkostot toimivat edelleen alueellisen kehittämistyön taustalla.

”Opin ovet ovat tuottaneet hyviä tuloksia, ELY-keskuksen vastuulla olevat nuorisotakuu ja hakevan toiminnan kehittäminen ovat suoraa jatkoa Opin oville”, sanoo Päijät-Hämeen Opin Oven entinen projektikoordinaattori Pirjo Malin.

Opin Ovi Pirkanmaasta syntynyt Opin Ovi -auto ei enää kierrä maakuntaa, mutta muita projektin tuotoksia on jäänyt elämään.

”Oma oven ja Pirkanmaan Opin oven yhteistyön pohjalta syntynyt joka kuukauden toinen tiistai järjestettävä koulutusalabuffet toimii edelleen, nyt ohjauksen asiantuntijaryhmän alaisena”, kertoo Opin ovi Pirkanmaan entinen projektipäällikkö Maija Pekkanen.

Ohjauksen asiantuntijaryhmä on Pirkanmaan alueellisen ELO-ryhmän työrukkanen, joka kokoontuu kerran kuussa.  Niin Pekkanen kuin Oma oven entinen projektipäällikkö Marjo Nieminen ovat siinä mukana.

Tämän lisäksi ryhmä on pitänyt neuvontapistettä keskustorilla ja kauppakeskuksessa sekä ollut mukana esimerkiksi aikuisopiskelijan viikolla. Nuorisopuolella on vastaavanlainen yhteistyöryhmä, joka toimii nuorten osaamisohjelman kautta.

”Asiantuntijaryhmän pohjalla on Opin Ovesta jäänyt yhden luukun tiimi ja tapahtumien järjestäminen on asiantuntujaryhmän vastuulla”, Pekkanen sanoo.

”Oma oven tuotteista lähihoitajamittari on ollut jonkin verran käytössä, ja projektissa tuotettu sähköinen opas löytyy Tampereen TE-toimiston sivuilta edelleen”, kertoo puolestaan Nieminen.

Pekkasen, Niemisen ja Malinin mukaan on tärkeää, ettei Opin ovissa tuotettuja hyviä käytäntöjä unohdeta.

”Opin ovissa on toimivia malleja esimerkiksi sähköpostitse ja puhelimitse toimivista ohjausringeistä. Jos rinki on riittävän laaja, siinä löytyy asiantuntijuutta monelta eri sektorilta ja ringin jäsenet tuntevat toisensa hyvin, tällöin kysymykset pystytään siirtämään suoraan sille henkilölle, joka niihin osaa vastata.”

Pallo ELY-keskuksilla

Vastuu TNO-palveluiden alueellista koordinoinnista on pikkuhiljaa siirtynyt ELY-keskuksille ja alueellisille ELO-ryhmille. Päättyneiden projektien edustajat pitävät tärkeänä sitä, että myös Opin ovien tekemä työ otetaan ELY-keskuksissa huomioon.

”Opin Ovi Pirkanmaan aikana Pirkanmaan ELY-keskuksen voimakas läsnäolo projektin toiminnassa oli elinarvoisen tärkeää, ja johti yhteisen tahtotilan muodostumiseen asioiden eteenpäin viemiseksi. Tältä pohjalta syntyi Pirkanmaan ohjauksen asiantuntijaryhmä”, Maija Pekkanen sanoo.

Alueelliset ELO-ryhmät nähdään toisaalta myös mahdollisuutena.

”Verkostoyhteistyötä täytyy koordinoida, ja projektikoordinaattori ei Opin oven lopussa ollut yksin uskottava verkoston kokoaja. Taustalla on oltava ELYn kaltainen taho”, toteaa Pirjo Malin.