Tag Archives: Päijät-Hämeen Opin ovi

Missä mennään Häme?

Header_3_2014_matala

Opinovi_kiertue_banner_kanava

Hämeen ELY-alueeseen kuuluvat Kanta- ja Päijät-Hämeen alueet. Elinikäisen ohjauksen koordinoinnin kannalta alue onkin varsin suuri, ja Hämeessä toimiikin kaksi ELO-ryhmää. Opin ovi -projektien tuloksena syntynyt Koulutustorstai järjestetään yhä säännöllisesti Hämeen TE-toimistossa Hämeenlinnassa – aktiivisen verkoston yhteistyönä. Vastaavanlainen toimintamalli on otettu käyttöön myös Lahdessa ja Forssassa. Hämeen ELY-alueella toimineiden projektien muiksi tuloksiksi mainittiin tilannekatsauksen ennakkokyselyssä mm. alueelliset ohjaajien verkostot sekä erilaiset oppaat asiakkaille ja ohjaajille. Tekemällä oppii -projektin kehittämistyön myötä vankilan työtoiminnan opinnollistaminen on alkanut levitä muihinkin Suomen vankiloihin, ja projektin mahdollistamat yhteistyöverkostot vankilan ulkopuolella koettiin hyväksi uudistukseksi vankeusajan opintoihin liittyen. Hämeessä alueelliset verkostot ovat jääneet elämään ja ovatkin toimiva tuki esimerkiksi yhteisten tapahtumien järjestämiseen.

Read More »

Pirjo Malinilla pitkä ura ohjauksen parissa

Pirjo Malin on tehnyt pitkän uran ohjauksen parissa.

Päijät-Hämeen Opin oven projektikoordinaattorina toiminut Pirjo Malin on jäämässä eläkkeelle marraskuun lopussa. Hänellä jää taakse pitkä ura ohjauksen parissa – ura, joka kattaa yli kolme vuosikymmentä ja 2000-luvun puolella myös useampia eri kehittämishankkeita.

”Lähdin opiskelemaan psykologiaa ja sosiologiaa Tampereen yliopistoon, ja opintoihini kuuluvan harjoittelujakson suoritin Tampereen työvoimatoimistossa ammatinvalinnanohjauksen tehtävissä, jossa kipinä ohjaustoimintaan varsinaisesti syttyi!”, Malin kertoo.

”Valmistuttuani sain työpaikan kotikaupungistani, Lahden työvoimatoimiston ammatinvalinnanohjauksesta, jossa tein tiivistä yhteistyötä Lahden ammatillisen kurssikeskuksen ohjaavien opettajien kanssa ja vuonna 1982 siirryin itsekin kurssikeskukseen Työelämään ja koulutukseen valmentavien (TYKO-) kurssien opettajaksi”.

”Työskentelen edelleen saman työnantajan riveissä, vaikka työtehtäväni sekä organisaation muodot ja nimet ovatkin vuosien varrella vaihtuneet useampaan otteeseen. Eläkkeelle jään Koulutuskeskus Salpauksen Aikuiskoulutus ja työelämäpalveluista, jossa olen Päijät-Hämeen Opin ovi-projektin jälkeen toiminut tämän vuoden alusta Nuorten aikuisten osaamisohjelman hakevan toiminnan ja ohjauspalvelujen koordinoijana.”

Read More »

Vuosi Päijät-Hämeen ja Pirkanmaan Opin ovien jälkeen

Opin Ovi Pirkanmaa ja Päijät-Hämeen Opin ovi -projektit tulivat tiensä päähän alkuvuodesta 2012, niin ikään Pirkanmaalla vaikuttanut Oma ovi -projekti taas vuoden 2011 lopussa. Miltä näillä alueilla näyttää tänä päivänä, noin vuosi Opin ovien kehittämistyön päätyttyä?

Osa tuotteista jäi elämään

Lahdessa olivat alkukesästä haastateltavina kolmen Hämeen alueen Opin oven sekä alueen TE-toimiston edustajat.

Päijät-Hämeen Opin Oven Lahden keskustassa oppimiskeskus Fellmanniassa pyörittämä ohjauspiste ei enää toimi, mutta Opin Oven tuottamat verkostot toimivat edelleen alueellisen kehittämistyön taustalla.

”Opin ovet ovat tuottaneet hyviä tuloksia, ELY-keskuksen vastuulla olevat nuorisotakuu ja hakevan toiminnan kehittäminen ovat suoraa jatkoa Opin oville”, sanoo Päijät-Hämeen Opin Oven entinen projektikoordinaattori Pirjo Malin.

Opin Ovi Pirkanmaasta syntynyt Opin Ovi -auto ei enää kierrä maakuntaa, mutta muita projektin tuotoksia on jäänyt elämään.

Read More »

Päijät-Hämeen Opin ovi -ohjauspalvelu (29.5.2012)

Opin ovi -kanavan on tarkoitus toimia arkistona Aikuisohjauksen koordinaatioprojektin tuottamalle audiovisuaaliselle materiaalille. Tämän vuoksi tuomme kanavalle videoita myös viime keväältä ja aikaisemmilta vuosilta. Tämä video on julkaistu alunperin 29.5.2012.

Oheisessa viime keväällä kuvatuss videossa projektipäällikkö Sari Niemi Päijät-Hämeen Opin ovesta, Lahden ammattikorkeakoulun aikuisohjaustoiminnan koordinaattori Pirjo Malin, Lahden ammattikorkeakoulun koordinaattori ja ohjaaja Ulla Saarela kertovat tunnelmiaan mm. Fellmannian ohjauspalvelupisteeseen ja Päijät-Hämeen Opin ovi -projektin päättymiseen liittyen.

Päijät-Hämeen Opin ovi -projekti päättyi 31.3.2012.

Esittelyssä Päijät-Hämeen Opin ovi -ohjauspalvelu (29.5.2012)

Opin ovi -kanavan on tarkoitus toimia arkistona Aikuisohjauksen koordinaatioprojektin tuottamalle audiovisuaaliselle materiaalille. Tämän vuoksi tuomme kanavalle videoita myös viime keväältä ja aikaisemmilta vuosilta. Tämä video on julkaistu alunperin 29.5.2012.

Ohjaaja Miia Tuominen Lahden ammattikorkeakoulun Muotoilu- ja taideinstituutista kertoo Opin ovi -ohjauspalvelusta, joka on avattu Lahden keskustaan uudistuneen Fellmannian alakertaan.

Opin ovessa voi keskustella esimerkiksi omista koulutus- ja urasuunnitelmista sekä opiskeluvalmiuksista, ja sinne voi tulla ilman ajanvarausta. Pidempää keskustelua varten voidaan myös varata aika. Opin ovessa järjestetään opiskelutaidon iltoja, teemapäiviä ja yleisiä lukiseuloja.

Read More »

Lukitukiverkosto – toimii!

Päijät-Hämeen Opin oven Suvi Lehto-Lavikainen esittelee projektin tuottamaa alueellista erityisohjauksen asiantuntijaryhmää Opinpaikassa 2.11.2011.

Opinpaikka-haastattelu: Opin ovien kokemuksia ja näkemyksiä

Oheinen haastattelu on taltioitu Opinpaikka-tapahtumassa 3.11.2011. Tapahtuma keskittyi aikuisten ohjauksen kehittämistyön tuloksiin ja tulevaisuuden näkymiin.

Opin ovi –projektit kertovat kokemuksiaan ja näkemyksiään Opin ovi –projekteissa tehdystä työstä. Esille nousee mm. verkostoitumisen merkitys ja kehitetyt palvelut. Projektien myötä verkostot ovat vahvistuneet, mutta projekteilla on huoli jatkosta — säilyvätkö verkostot?

Projektit myös peräänkuuluttavat lupaa verkostotyölle. Erilaiset toimintamallit ja yhteistyökuviot pitää saada sopimukseksi. Valtuutus on tärkeä.

Päätöksentekijöitä on tavoitettu vaihtelevasti. Aihe koetaan usein vaikeaksi ymmärtää ja projektien toimijat toivovat selkeyttä viestintään. Esimerkkien kautta asia aukeaa heillekin, jotka eivät ole aikuisten ohjauksen ammattilaisia.