Header_3_2014_matala

Opinovi_kiertue_banner_kanava

Hämeen ELY-alueeseen kuuluvat Kanta- ja Päijät-Hämeen alueet. Elinikäisen ohjauksen koordinoinnin kannalta alue onkin varsin suuri, ja Hämeessä toimiikin kaksi ELO-ryhmää. Opin ovi -projektien tuloksena syntynyt Koulutustorstai järjestetään yhä säännöllisesti Hämeen TE-toimistossa Hämeenlinnassa – aktiivisen verkoston yhteistyönä. Vastaavanlainen toimintamalli on otettu käyttöön myös Lahdessa ja Forssassa. Hämeen ELY-alueella toimineiden projektien muiksi tuloksiksi mainittiin tilannekatsauksen ennakkokyselyssä mm. alueelliset ohjaajien verkostot sekä erilaiset oppaat asiakkaille ja ohjaajille. Tekemällä oppii -projektin kehittämistyön myötä vankilan työtoiminnan opinnollistaminen on alkanut levitä muihinkin Suomen vankiloihin, ja projektin mahdollistamat yhteistyöverkostot vankilan ulkopuolella koettiin hyväksi uudistukseksi vankeusajan opintoihin liittyen. Hämeessä alueelliset verkostot ovat jääneet elämään ja ovatkin toimiva tuki esimerkiksi yhteisten tapahtumien järjestämiseen.

Häme1Aikuisohjauksen koordinaatioprojekti vierailee vuoden 2014 aikana kaikilla Manner-Suomen ELY-alueilla keräten tietoa ja tutkaillen Opin ovi -projektien tulosten jatkuvuutta projektitoiminnan päättymisen jälkeen. Hämeenlinnaan oli 10.3. kutsuttu koolle Hämeen alueen neljän eri projektin yhteyshenkilöitä sekä edustus alueellisesta ELO-ryhmästä.

Verkostot porttina uusiin yhteistyökuvioihin

Aikuisten ohjauksen verkosto on nähty yhtenä projektien merkittävimmistä tuloksista ja se toimiikin alueella hyvin. Tilannekatsauskäynnin osallistujat kokivat alueellisen verkoston myönteisenä asiana. Ennakkokyselyn vastauksissa sitä kuvattiin esimerkiksi voimavaraksi ja tueksi verkoston jäsenille. Projekteissa rakennettu yhteistyö on toimiva portti edelleen uusiin yhteistyökuvioihin. Uutta yhteistä toimintaa saadaan nyt liikkeelle aiempaa luontevammin. Verkostomaisen toiminnan ylläpitämiseen tarvitaan kuitenkin yhteisiä tapaamisia ja toimintaan sitoutuneita vetäjiä. Projektien päättymisen jälkeen verkoston jatkuvuus on alkanut huolestuttaa erityisesti Päijät-Hämeessä.

Tilannekatsauskäynnillä kohtasivat alueelliset projektitoimijat sekä elinikäisen ohjauksen kehittämistyössä vahvasti mukana oleva ELY-keskuksen edustaja. Keskustelulla haluttiin selvittää myös, kuinka Opin ovi -kehittämistyön tiedot siirtyvät alueelliseen ELO-toimintaan. Tilaisuus käynnisti keskustelun verkostotoiminnan haasteista alueella, ja verkoston ja yhteisen neuvontapalvelun vetämisen ongelmiin päätettiin konkreettisesti tarttua. Keskustelua on jatkettu tapaamisen jälkeen myös sähköpostitse. Alueellisen ELO-ryhmän sihteeri, Kristiina Juusti, kokikin tapaamisesta saadun tiedon olevan erityisen tärkeää alueellisten elinikäisen ohjauksen toimintasuunnitelmien laatimisessa.

Eteenpäin yhdessä oppien

Häme2Opin ovi -projektitoiminnan ja -yhteistyön myötä on opittu, että sitoutuminen sekä vastuista ja resursseista sopiminen on tärkeää jatkuvuuden varmistamiseksi. Hyväksi asiaksi Hämeen alueella todettiin se, että kaikissa projekteissa alueen TNO-toiminnan kehittämistyön painotus on ollut erityisesti olemassa olevien rakenteiden kehittämisessä. Tulevaan kehittämisaaltoon liittyen keskustelu herätti ajatuksia myös rahoituslähteestä johtuvista kohderyhmän ikärajoista, jotka rajoittavat toimintaa ja voivat hankaloittaa yhteistyötä.

Lisää tietoa tästä tilannekatsauskäynnistä julkaistaan aluetta koskevassa yhteenvetoraportissa myöhemmin tänä keväänä. Hämeen ELY-alueen jälkeen koordinaatioprojektin vierailut ovat suuntautuneet Pirkanmaalle ja Keski-Suomeen. Tilannekatsauskäyntien pohja-aineistona toimivat kehittämisohjelman aikana syntyneet projektiaineistot sekä alueen toimijoille toteutettava ennakkokysely.

Hämeessä toimineita Opin ovi -projekteja olivat

Päijät-Hämeen Opin ovi
Opin Ovi Osaamiseen
Opin ovi, Hämeen ELY-keskus
Tekemällä oppii

Aiheesta Hämeen ELY-keskuksen sivuilla

Ohjaustoiminnan kehittäminen