Tag Archives: Yhden luukun periaate

Kohti yhden luukun periaatetta – verkostoitumalla

(Tämä artikkeli on julkaistu alun perin vanhassa Opin ovet avoinna -blogissa 10.6.2012.)

Aikuisten tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen kehittäminen on nyt suurennuslasin alla. Unelmana on, että meillä on vuonna 2014 elinikäiseen oppimiseen ja ohjaukseen perustuva, hallinnonrajat ylittävä palvelujen kokonaisuus, joka vastaa aikuisten ja työelämän tarpeisiin. Onko se mahdollista?

Mistä löytäisin sen luukun?

Suomessa vuosina 2008 – 2013 kehitetään aikuisopiskelun tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluja ”yhden luukun” – toimintaperiaatteen suuntaisesti. Se tarkoittaa sitä, että pirstaleisia palveluja pyritään yhtenäistämään ja yhdistämään sellaisiksi, että ne näyttäytyvät kansalaisille tasa-arvoisina, monimuotoisina ja helposti löydettävinä. Nyt palveluja kehitetään erityisesti hakevassa vaiheessa, koulutuksessa, työssä tai työttömänä oleville henkilö- ja yritysasiakkaille.

Read More »

Opin Ovi Pirkanmaa – kun projekti päättyy (30.5.2012)

Tässä alunperin 30.5.2012 julkaistussa videossa Opin Ovi Pirkanmaan projektipäällikkö Maija Pekkanen, Pirkanmaan ELY-keskuksen koulutusasiantuntija Reino Myllymäki ja Opin Ovi -auton liikkuva ohjaaja Pertti Nurmi vastaavat kysymyksiin projektin päättymisestä ja tulosten vakiinnuttamisesta, verkostoyhteistyöstä ja Opin ovi -auton tulevaisuudesta.

Päijät-Hämeen Opin ovi -ohjauspalvelu (29.5.2012)

Opin ovi -kanavan on tarkoitus toimia arkistona Aikuisohjauksen koordinaatioprojektin tuottamalle audiovisuaaliselle materiaalille. Tämän vuoksi tuomme kanavalle videoita myös viime keväältä ja aikaisemmilta vuosilta. Tämä video on julkaistu alunperin 29.5.2012.

Oheisessa viime keväällä kuvatuss videossa projektipäällikkö Sari Niemi Päijät-Hämeen Opin ovesta, Lahden ammattikorkeakoulun aikuisohjaustoiminnan koordinaattori Pirjo Malin, Lahden ammattikorkeakoulun koordinaattori ja ohjaaja Ulla Saarela kertovat tunnelmiaan mm. Fellmannian ohjauspalvelupisteeseen ja Päijät-Hämeen Opin ovi -projektin päättymiseen liittyen.

Päijät-Hämeen Opin ovi -projekti päättyi 31.3.2012.