Tag Archives: Edu-vuxen

EDU-vuxenin loppuseminaarissa kansainvälisiä vieraita

Suomenruotsalaisilla alueilla vaikuttanut EDU-vuxen-projekti sai näyttävän päätöksen kaksipäiväisessä loppuseminaarissa, jonka puhujavieraisiin kuului paitsi projektin omaa väkeä, myös ohjauksen alan asiantuntijoita Ruotsia, Tanskaa ja Irlantia myöten.

Malmön kaupungin ohjauskeskuksen johtaja Anette Stoltz esitteli Malmön ohjauskeskusmallia, Irlannin kansallisen ohjauskeskuksen tiedottaja Shivaun Gallagher puolestaan valotti ohjauksen tilannetta Irlannissa. Aarhusin yliopiston apulaisprofessori ja ohjausalan asiantuntija Peter Plant pohti projektituotosten säilymistä projektin päättymisen jälkeen.

Suunnitelmallisuus ja tiedonjakaminen tärkeintä vakiinnuttamisessa

”EU-rahoitteisten projektien päättyessä käy usein niin, että koko rakenne murtuu, eikä mitään enää tapahdu. Projektiraportit unohtuvat hyllylle”, sanoo tanskalainen ohjausalan asiantuntija Peter Plant.

Read More »

Internationella gäster på avslutningsseminariet EDU-vuxen

EDU-vuxenprojektet som verkat i finlandssvenska områden fick en vacker avslutning under det två dagar långa avslutningsseminariet, där projektets eget folk och experter inom vägledningsbranschen från Finland, Sverige, Danmark och Irland talade.

Anette Stoltz, chef för Malmö stads Vägledningscentrum, presenterade Malmös vägledningsmodell. Shivaun Gallagher, talesman för Irlands nationella vägledningscentral, kastade ljus över vägledningssituationen på Irland. Peter Plant, docent och expert inom vägledningsbranschen, begrundade hur man kan bevara projektresultat efter ett avslutat  projekt.

Systematisk planering och delning av information viktigast för etableringen

”De EU-finansierade projekten slutar ofta med att hela strukturen faller ihop och att inget längre händer. Projektrapporterna glöms på hyllan ”, säger danske Peter Plant som är expert inom vägledningsbranschen.

Read More »

Case: Vägledningscentrum i Malmö

På videon diskuterar projektchefen för EDU-vuxen Lena Johansson och chefen för Malmö stads vägledningscentrum Anette Stoltz Malmö-modellen.

Videolla EDU-vuxenin projektipäällikkö Lena Johansson ja Malmön kaupungin ohjauskeskuksen johtaja Anette Stoltz keskustelevat Malmön ohjauskeskusmallista.

Presentation av EDU-vuxen, projektchefen Lena Johansson

På videon presenterar projektchefen för EDU-vuxen Lena Johansson projektet och berättar om bl.a. tjänster som har producerats under projektet och utmaningar.

Videolla EDU-vuxenin projektipäällikkö Lena Johansson esittelee projektia ja kertoo muun muassa siinä tuotetuista palveluista ja matkan varrella olleista haasteista.

Apulaisprofessori Peter Plant Aarhusin yliopistosta puhuu projektituotosten vakiinnuttamisesta

Edu-vuxen-projektin loppuseminaarissa puhunut tanskalaisen Aarhusin yliopiston apulaisprofessori Peter Plant kertoo tässä videossa ajatuksistaan projektituotosten vakiinnuttamisesta, ohjauspalveluiden tilanteesta Suomessa ja muissa Pohjoismaissa sekä ohjausalan tulevaisuudesta.

Video on englanninkielinen.

 

IRV-tjänster på svenska (Opinpaikka 2.11.2011)

Projektipäällikkö Lena Johansson esittelee EDU-vuxen-projektia Opinpaikka-tapahtumassa Jyväskylässä 2.11.2011

Opinpaikka-haastattelu: Opin ovien kokemuksia ja näkemyksiä

Oheinen haastattelu on taltioitu Opinpaikka-tapahtumassa 3.11.2011. Tapahtuma keskittyi aikuisten ohjauksen kehittämistyön tuloksiin ja tulevaisuuden näkymiin.

Opin ovi –projektit kertovat kokemuksiaan ja näkemyksiään Opin ovi –projekteissa tehdystä työstä. Esille nousee mm. verkostoitumisen merkitys ja kehitetyt palvelut. Projektien myötä verkostot ovat vahvistuneet, mutta projekteilla on huoli jatkosta — säilyvätkö verkostot?

Projektit myös peräänkuuluttavat lupaa verkostotyölle. Erilaiset toimintamallit ja yhteistyökuviot pitää saada sopimukseksi. Valtuutus on tärkeä.

Päätöksentekijöitä on tavoitettu vaihtelevasti. Aihe koetaan usein vaikeaksi ymmärtää ja projektien toimijat toivovat selkeyttä viestintään. Esimerkkien kautta asia aukeaa heillekin, jotka eivät ole aikuisten ohjauksen ammattilaisia.