Kuka lukee Opin oven verkkosivuja?

Header_9_2013_matala

Aikuisohjauksen koordinaatioprojekti ylläpitää verkossa monta eri sivustoa Opin ovi -projektien työn ja hyvien tulosten esittelemiseksi. Vaan kuka näitä sivustoja verkossa seuraa? Me otimme selvää.

Opinovi.fi-sivustoa luetaan oppilaitoksissa

Elinikäinen ohjaus Suomessa 2013 -seminaari toi Opinovi.fi-sivustolle uusia kävijöitä.
Elinikäinen ohjaus Suomessa 2013 -seminaari toi Opinovi.fi-sivustolle uusia kävijöitä.

Opinovi.fi-sivustolla on käyty tänä vuonna yhteensä 24 725 kertaa. Kun tästä vähennetään samojen ihmisten useammat käynnit sivustolla, kävijöitä on kertynyt vuoden aikana 16 303.

Nämä vierailijat voidaan jakaa kolmeen ryhmään sen perusteella, mitä verkkoa he sivuston selailuun käyttävät. Noin 30 % kävijöistä tulee oppilaitosten verkon kautta – suurimpina yksittäisinä oppilaitoksina Jyväskylän ammattikorkeakoulu (1 850 kävijää vuoden aikana) ja Rovaniemen ammattikorkeakoulu (480 kävijää). Noin 10 % sivuston lukijoista tulee valtion virastojen verkosta, suurimpana yksittäisenä verkontarjoajana valtiokonttori (1 937 kävijää).

Suurin osa kävijöistä (n. 60 %) käyttää sivuston selailuun perinteisiä suomalaisia kaupallisia palveluntarjoajia (esim. Elisa, DNA), mutta tämän joukon koostumuksesta on vaikea sanoa mitään sen kattavampaa. Joukossa on todennäköisesti niin oppilaitosten, virastojen ja yritysten edustajia kuin ohjauksesta kiinnostuneita ulkopuolisia sekä sivustolle satunnaisesti eksyneitä, varsinaisen kohderyhmän ulkopuolelle kuuluvia käyttäjiä.

Seminaari toi lisää kävijöitä

Sivuston kävijämäärät nousivat tavallista korkeammiksi alkusyksystä, jolloin Opin ovi -sivustolla markkinoitiin voimakkaasti Elinikäinen ohjaus Suomessa 2013 -seminaaria. Viikoittaisten käyntien keskiarvo vuoden alusta laskien on hieman yli viisisataa, mutta elokuun toisesta viikosta eteenpäin tämä määrä ylitettiin reippaasti. Korkeimmalle kivuttiin seminaariviikolla, jolloin sivustolla käytiin yli tuhat kertaa. Seminaariviikon jälkeen kävijöiden määrä palasi taas keskiarvon tasolle.

Seminaarin etusivu (www.opinovi.fi/ohjaus2013) keräsi syksyn aikana yhteensä 4 368 vierailijaa ja lähes kaksi tuhatta vierailijaa on käynyt myös tutustumassa seminaarin ohjelmaan. Seminaarisivusto olikin etusivun jälkeen vuoden selkeästi suosituin käyntikohde Opinovi.fi-sivustolla. Muita paljon vierailijoita keränneitä yksittäisiä sivuja olivat Hyvät käytännöt -etusivu sekä STUDIO-projektin sivu.

Keskimäärin 63 % vierailijoista oli uusia kävijöitä. Tämä luku säilyi tasaisena ympäri vuoden, syksyn alku ja lähestyvä seminaari eivät tuoneet siihen muutosta. Itse asiassa syys-lokakuussa uusien vierailijoiden prosenttiosuus jopa hieman pieneni.

Valtaosa kävijöistä saapui sivustolle Google-haun kautta. Toiseksi eniten sivustolle tultiin suoraan kirjoittamalla www.opinovi.fi-osoite selaimen osoitekenttään. Sivustolle löydettiin Microsoftin Bing-hakukoneen, Facebook-linkitysten, Satakunnan oppisopimuskeskuksen, Opin ovi -uutiskirjeen, Elo-verkkolehden sekä Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmian sivujen kautta.

Valtaosa kävijöistä oli käyttänyt sivuston selailuun pöytäkonetta. Tabletilta Opin ovi -sivustoa oli luettu vuoden aikana noin 1 500 ja kännykältä noin 1 000 kertaa.

Elinikäisen ohjauksen verkkolehden suosio kasvussa

Elinikäisen ohjauksen verkkolehti on kasvattanut suosiotaan.
Elinikäisen ohjauksen verkkolehti on kasvattanut suosiotaan.

Elinikäisen ohjauksen verkkolehteä on vuoden aikana käyty lukemassa 15 844 kertaa. Yksittäisiä käyntejä, joista on vähennetty sivustolla useamman kerran käyneet, on ollut yhteensä 12 239.

Myös Elo-verkkolehden kävijämäärät ovat lähteneet nousuun elokuun alusta pitäen, mutta toisin kuin Opin ovi -sivuston puolella, tämä nousukausi jatkuu vielä marraskuussakin. Siinä, missä verkkolehdellä oli tammi-toukokuussa keskimäärin 1 129 kävijää per kuukausi, elo-marraskuussa kävijöitä on ollut keskimäärin 2 120 kuukautta kohden.

Kasvaneelle kiinnostukselle löytynee syyksi se, että Elo-verkkolehteä on syksyn aikana mainostettu esimerkiksi Opo-lehdessä, Lähde liikkeelle -lehdessä sekä erilaisilla verkkosivuilla. Myös verkkolehden tiedotteen tilaajien määrä on kasvanut tasaiseen tahtiin – tuoreimman tiedotteen sai sähköpostiinsa 433 henkeä, kun vuoden ensimmäinen tiedote kolahti 348 tilaajalle.

Myös Elo-verkkolehteä saavuttiin lukemaan erityisesti eri hakukoneiden kautta. Niiden lisäksi Elo-verkkolehteä saavuttiin lukemaan Facebook-linkitysten, Itä-Suomen yliopiston Moodle-ympäristön, verkkolehden sähköpostitiedotteen sekä Opinovi.fi-sivuston kautta.

Opin ovi -kanavan kävijämäärät laskevat

Opin ovi -kanavan suosio on laskenut viime keväästä.
Opin ovi -kanavan suosio on laskenut viime keväästä.

Opin ovi -kanavalla on käyty vuoden alusta yhteensä 7 876 kertaa. Kanavan suosio on selkeästi hiipunut alkuvuodesta: tammi-helmikuussa kanavalla käytiin keskimäärin 976 kertaa kuukaudessa, kun taas elo-marraskuussa keskimääräinen kävijämäärä kuukaudessa oli 575 henkeä.

Selityksenä tähän voi olla se, että iso osa kanavan sisällöstä käsittelee nimenomaan Opin ovi -projekteja kiinnostavia aiheita, ja moni projekti päättyi alkuvuodesta. Toisaalta osa kanavan sisällöistä löytyy myös kanavan ulkopuolelta: esimerkiksi koordinaatioprojektin tuottamia videoita katsotaan useammin suoraan Youtubesta kuin Opin ovi -kanavalle upotettuina.

Kanavalle tullaan hakukoneiden lisäksi erityisesti Opin ovi -uutiskirjeiden, Opinovi.fi-sivuston, Jyväskylän ammattikorkeakoulun verkkosivujen sekä Facebook-linkitysten kautta. Opin ovi -uutiskirjeen tilaajien määrä on kasvanut vuoden aikana roimasti: tammikuussa tilaajia oli 309, kun taas tuoreimman uutiskirjeen sai sähköpostiinsa 490 ihmistä.

Audiovisuaalisesta materiaalista selkeästi eniten katsojia ovat keränneet vuosi sitten keväällä nauhoitetut aikuisopintojen rahoitusta käsittelevät videot. Suomenkielisillä videoilla on ollut katsojia parhaimmillaan yli tuhat, ja myös ruotsinkielisten videoiden katsojamäärät mitataan useammissa sadoissa. Tämän vuoden puolella tuotetuista videoista suosituin on Elinikäinen ohjaus -seminaarissa esitelty Opin ovi -biisi.