Etelä-Pohjanmaan verkosto pohti palvelupisteen tulevaisuutta

Header_3_2014_matala

Palvelupiste-AikuiskoulutusEP-projektin toiminta päättyy kesäkuun loppuun. Projektissa on pilotoitu palvelupistetoimintaa TE-toimistoissa, erilaisissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa sekä verkossa. Loppukevään tehtävänä on vakiinnuttaa tarpeelliseksi koettu toiminta osaksi alueen organisaatioiden pysyviä käytäntöjä.

Palvelupiste, Pohjanmaa ja Suomi murrosten edessä

Sedu Aikuiskoulutuksen aikuiskoulutusjohtaja Pasi Artikaisen mukaan Opin ovi -projekti on tuonut TNO-palvelut ensimmäistä kertaa tosissaan aikuiskoulutuksen oppilaitosten agendalle Etelä-Pohjanmaalla.

”Kuinka monen talon strategiassa TNO-asiat olisivat mukana ilman projektia? Se on nykäissyt kentän liikkeelle aivan uudella tavalla. Meidän piti ihan pohtia auki, mikä oikein on tietoa, mikä neuvontaa ja mikä ohjauspalveluita.”

Projektituotosten juurruttamisessa ja TNO-palveluissa yleensäkin tulisi Artikaisen mukaan huomioida teknologian murrokset. Verkkoa on käytettävä hyväksi.

”Projektin tuloksena syntynyt Aikuiskoulutusep.fi-sivusto on alueen aikuiskoulutuksen näyteikkuna, jossa toivottavasti ovat jatkossakin kaikki organisaatiot edustettuina. Toisaalta edelleen on miljoona suomalaista, jotka eivät osaa käyttää tietotekniikkaa ollenkaan. Tilaa kasvokkain tapahtuvalle ohjauksellekin siis riittää.”

Artikaisen mielestä koulutussektori ja koko Suomi ovat nyt uudenlaisen murroksen edessä.

”Meidän on löydettävä ongelmiin uudenlaisia ratkaisuja, tuotettava pienemmillä resursseilla parempaa laatua ja tehokkaammin. Palvelupiste-AikuiskoulutusEP-projektin päättyessä meidän on löydettävä yhteinen tahtotila ja pohdittava, mitä toteutetaan yhdessä ja mitä omissa oppilaitoksissa.”

Tekijä: Jaakko Rousu

Mistä Palvelupiste-AikuiskoulutusEP:ssä oikein on kyse?

Etelä-Pohjanmaan verkosto kokoontui pohtimaan palvelupiste-mallin vakiinnuttamista.
Etelä-Pohjanmaan verkosto kokoontui pohtimaan palvelupiste-mallin vakiinnuttamista.

”Hankkeen tavoitteena oli luoda maakuntaan aikuiskoulutuksen palvelupiste yhdessä aikuiskoulutusverkoston ja Etelä-Pohjanmaan TE-toimiston kanssa”, sanoo Sedu Aikuiskoulutuksen kehityspäällikkö Marja-Terttu Kurunsaari.

”Palvelupisteen avulla parannettiin ohjauksen läpinäkyvyyttä ja saavutettavuutta alueella. Palvelupistemallia pilotoitiin aluksi fyysisten yhden luukun ohjauspisteiden kautta alueen silloisissa TE-toimistoissa. Ohjausta toteutti aikuiskoulutusverkoston laaja ohjaajarengas ennalta sovitun aikataulun perusteella.”

Tämä malli oli kuitenkin alueen tarpeisiin liian mekaaninen.

”Seuraavassa vaiheessa yhden luukun periaatetta sovellettiin verkossa Aikuiskoulutusep.fi-sivuston kautta, ja TE-toimistojen ohjauspistettä ryhdyttiin toteuttamaan joustavammin ajanvarauksella. Vuoden 2013 alusta lähtien alettiin jalkautua markkinointimielessä maakunnan eri tapahtumiin, marketteihin sekä kirjastoihin.”

Verkkosivuston sekä palvelupistetoiminnan jatkosta käydään Etelä-Pohjanmaalla keskusteluja kevään mittaan.