Linnanmäen klinikalla puhuttiin laadusta

Header_4_2014_matala

Noin 50 ohjauksen toimijaa kokoontui huhtikuun 8. päivä Linnanmäelle Opin ovi -klinikalle, jonka ajankohtaisena aiheena oli elinikäisen ohjauksen tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen ja verkostotoiminnan laatu.

Tutka-mallin avulla asiakas jäsentää itse omaa tilannettaan

Robert Arnkil esitteli klinikalla Työelämätutka-mallia.
Robert Arnkil esitteli klinikalla Työelämätutka-mallia.

PsL, riippumaton asiantuntija Robert Arnkil kertoi työ- ja elinkeinoministeriön tilaamasta Työelämätutka-mallista, jota voi käyttää visuaalisena asiakaspalvelun työkaluna. Asiakas voi Työelämätutkan avulla jäsentää tilanteensa yhdeksän eri ulottuvuuden kautta.

”Ulottuvuuksia ovat mm. tavoitteiden selkeys, luottaminen omiin mahdollisuuksiin, työn ja koulutuksen haun aktiivisuus, työkyky ja terveys sekä läheistuki. Jokerina mukana on ’avoin ulottuvuus’. Tämän vaihtoehdon avulla asiakas voi ilmaista sellaisiakin seikkoja, jotka eivät näihin muihin ulottuvuuksiin mene. Tarkoitus siis on, että asiakas arvioi omaa tilannetta itse visuaalisen mallinnuksen avulla.”

Työelämätutka luotiin vastauksena tämän päivän uudenlaisiin työllistymisen haasteisiin.

”Jotenkin pitäisi päästä työn odottamisesta työn luomiseen. Tämän ja huomispäivän työmarkkinoilla tarvitaan omaa toimijuutta eri tavalla kuin ennen. Tarvitaan ”yrittäjämäisiä” taitoja ja asenteita, jossa luodaan taitoja ja kontakteja kaikkialla, vapaa-aikana, koulutuksessa, työharjoittelussa ja työssä. Työelämä on yhä hybridimpää, ja siinä tarvitaan erilaisten taitojen yhdistämistä.”

Työelämätutkaa voi Arnkilin mukaan käyttää yksilöllisen asiakastyön lisäksi asiakastyön edistymisen ja tuloksellisuuden seurantaan.

”Työelämätutkan käyttöönottoa jatketaan TEM:ssä edelleen. Mallia on kokeiltu Kuntakokeilujen ja Nuorisotakuun puitteissa eri puolella Suomea. Tutkaa ei olla tarjoamassa perusreseptiksi kaikkeen mahdolliseen vaan yhdeksi työvälineeksi muiden joukossa. Rohkenen sanoa, että palaute mallia kokeilleilta asiakkailta ja virkailijoilta on ollut kautta linjan positiivista.”

Pohjois-Savossa ja Pohjois-Pohjanmaalla kehitetty alueellisia laatutyökaluja

Anni Karttunen esitteli Pohjois-Savon seurantatyökalua.
Anni Karttunen esitteli Pohjois-Savon dynaamista laadunhallintatyökalua.

Pohjois-Savossa on kehitetty ohjauksen dynaamisen laadunhallinnan välineitä ELO-ryhmän tarpeisiin. ELOn alkutaival alueella päätettiin hankkeistaa, ja tämän tehtävän otti harteilleen Savon koulutuskuntayhtymän Eurooppalaisen koulutuspolitiikan keskus EUedu.

”Lähdimme vetämään verkostoperiaatteella elinikäisen ohjauksen toimintaa kasaan. Päätimme toimintasuunnitelman ja strategisen työn lisäksi lähteä rakentamaan alueelle myös omaa laadunhallintatyökalua. Työkalun keskiössä on neljä asiakaslähtöistä osa-aluetta: asiakaskeskeisyys, asiakkaan aktivoiminen, ohjauspalvelujen saatavuus ja laadunvarmennus asiakasnäkökulmasta”, kertoo EUedun eurooppalaisen koulutuspolitiikan asiantuntija Anni Karttunen.

Katso Anni Karttusen esityksen videotallenne.

Myös Pohjois-Pohjanmaalla on kehitetty alueellisen elinikäisen ohjauksen palvelun, laadun ja yhteistoiminnan arviointi- ja seurantatyökalua.

”Työkalu kehitettiin viime syksynä ELPGN-verkoston elinikäisen ohjauksen työkalupakin pohjalta. Tavoitteena oli saada nopea ja helppo väline laajemman alueellisen kokonaiskuvan hahmottamiseksi. Työkalulla tehdään asioita näkyväksi ja se on vuosittain toistettavissa. Käytännön toteutus tapahtuu Webropol-pohjaisella kysymyspatteristolla”, sanoo OSUMA-projektin projektipäällikkö Helena Ylisirniö Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksesta.

Lisäksi klinikalla kuultiin Jyväskylän yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitoksen tutkimuskoordinaattori Sakari Saukkosta, joka tarkasteli elinikäisen ohjauksen aluekehittämistä tutkimuksellisesta näkökulmasta. Omat puheenvuoronsa elinikäisen ohjauksen kehittämisestä pitivät myös OKM:n, TEM:n ja LAITURI-projektin edustajat. Myös yleisö pohti aihetta koordinaatioprojektin verkostovalmentajien vetämissä ryhmätöissä.

Katso Helena Ylisirniön esityksen videotallenne.

Millaista meininkiä Linnanmäellä – osallistujien palautetta

Opin ovi -klinikka järjestettiin tällä kertaa Linnanmäellä.
Opin ovi -klinikka järjestettiin tällä kertaa Linnanmäellä.

Klinikan palautekyselyn vastaukset ovat olleet positiivisia, ja klinikan sisältö on koettu ajankohtaiseksi, kiinnostavaksi ja omaa kehittämistyötä tukevaksi. Klinikan esityksiä pidettiin hyvin toisiaan täydentävinä, ja kiitosta sai myös asiakkaan roolin ja ohjaustyön luonteen muistaminen. Osa vastaajista oli tosin jäänyt kaipaamaan lisää aikaa keskustelulle. Myös klinikkapaikkana toiminut Linnanmäki sai kiitosta erilaisuudestaan. ”Päivästä tuli todella hyvä fiilis”, todettiin yhden palautteen lopuksi.

Jäikö klinikka väliin?

Klinikan aineistot löydät täältä. Kaikki esitysten videotallenteet eivät ole vielä valmiina, mutta puuttuvien videoiden julkaisusta tullaan tiedottamaan Opinovi.fi-sivustolla sekä Opin oven Facebookissa ja Twitterissä.