Opastin-verkkopalvelu ja OpinTori-palvelupiste voimissaan Pohjanmaalla

Header_6_2014_matala

Opinovi_kiertue_banner_kanava

Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan Opin ovi -projektien tilannekatsaus kokosi 4.6.14 verkoston toimijoita niin Vaasan kuin Kokkolankin seuduilta. Alueella toimineista projekteista Opinpolku Vaasa aloitti Opin ovi -projektiperheen ensimmäisten projektien joukossa. Sen kumppanina ja työn jatkajana Vaasan seudulla toimi Lähde/Källan -projekti. Keski-Pohjanmaalla aikuisten TNO-palveluita kehittivät Opin Ovi Keski-Pohjanmaalla – ja Opin Ovi SME -projektit, jotka starttasivat syksyllä 2009. Ruotsinkielisten palveluiden kehittämisestä vastannut EDU-vuxen oli vahva yhteistyökumppani Pohjanmaan TNO-palvelujen kehittämisessä.

Pohjanmaan ELY-alue jakautuu kahteen vahvaan alueeseen, minkä vuoksi alueella on käynnistynyt myös kaksi elinikäisen ohjauksen yhteistyöryhmää: Vaasan ja Kokkolan alueilla omansa, joiden välillä vaihdetaan aktiivisesti tietoja. Tilannekatsauskäynnillä todettiin verkostojen niin Kokkolan kuin Vaasankin seuduilla olevan yhä voimissaan, mikä näkyy myös yhteisesti järjestettävinä aikuiskoulutustapahtumina. Pitempiaikaisena vaikutuksena Opin ovi -projekteista nostettiin esille, että kehittämistyön myötä on viety eteenpäin myös ymmärrystä ohjauksen ammatillisuudesta ja siitä, että ohjaajia aikuisillekin todella tarvitaan.

Palveluita kasvokkain ja verkossa

Pohjanmaan kiertuekäynnillä oli edustus niin Vaasan kuin Kokkolan alueen verkostoista.
Pohjanmaan kiertuekäynnillä oli edustus niin Vaasan kuin Kokkolan alueen verkostoista.

Alueellisten ohjausverkostojen lisäksi Pohjanmaan alueen Opin ovien tunnetuimpia ja projektienkin jälkeen elämään jääneitä tuloksia ovat Opastin.fi-verkkopalvelu ja OpinTori-palvelupiste.

Opastin.fi-palvelun toteutustapa ja käytännöt ovat esimerkillisiä. Niin aikuisasiakkaille kuin yrityksillekin suunnatun ohjauksellisen verkkosivuston lisäksi taustalla toimii ohjaajien intra, jossa ohjaajaverkosto viestii ja siirtää asiakasprosessien tietoja. Verkkosivuston rakentaminen vaati paljon työtä, mutta lopputulos on hyvä ja siihen on osoitettu kiinnostusta myös muilta alueilta. Tilannekatsauskäynnillä nostettiin esille, että sivusto tarvitsee yhä jatkokehittämistä ja alueella toivotaan tehtävän myös linjauksia eri TNO-kanavien kehittämisessä, jotta tilanne olisi asiakkaan näkökulmasta selkeämpi.

Opinpolku Vaasa -projektin tuotos, Opintori – Studietorget, toimii Vaasan TE-toimistossa päivystävänä neuvonta- ja ohjauspalvelupisteenä. Lisäksi ohjausta on saatavissa ajanvarauksella. Päivystävät ohjaajat tulevat alueen oppilaitoksista. Palvelupiste on koettu hyväksi lisäksi alueen TE-toimiston palveluille. Ohjauspalvelun lisäksi järjestetään teemapäiviä, tapahtumia ja jalkaudutaan myös työelämään.

Kehittämishankkeiden aallokossa

Aikuisille suunnattujen tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen tilanne Pohjanmaalla ja Keski-Pohjanmaalla vaikuttaa tällä hetkellä hyvältä. Tilannekatsauksen osallistujat korostivat erityisesti osaamisen vahvistumista. Kehitettyjen palvelujen tulevaisuudessa on kuitenkin epävarmuutta. Opastin.fi-ohjauspalvelun tulevaisuus näyttää keikkuvan samassa aallokossa muiden kehittämishankkeiden ja verkkopalveluiden kanssa. Valtakunnallisen Opintopolku-kehittämisen huomioiminen on tärkeää alueilla – mutta näistä hyvistä alueellisista käytännöistä voisi toisaalta saada mallia myös valtakunnallisiin toteutuksiin.

Katso myös

Opinpolku Vaasa Opinovi.fi-sivustolla
Opin Ovi Keski-Pohjanmaalla Opinovi.fi-sivustolla
Opin Ovi SME Opinovi.fi-sivustolla
Opastin.fi