Header_7_2014_matala

Viimeisetkin Opin ovi -projektit ovat päätösvaiheessa, ja kehittämistyön katseita ollaan pikku hiljaa siirtämässä seuraavalle rahoituskaudelle. Tämä näkyi myös kaikkien aikojen viimeisellä Opin ovi -klinikalla, missä teemana oli siirtymävaihe Opin ovista Ohjaamoon.

Ohjaamot tuovat yhteen kolme ministeriötä

Klinikalla puhuivat sosiaalineuvos Eveliina Pöyhönen (vas.) STM:stä, neuvotteleva virkamies Ulla-Jill Karlsson OKM:stä ja erityisasiantuntija Ari-Pekka Leminen TEM:stä.
Klinikalla puhuivat sosiaalineuvos Eveliina Pöyhönen (vas.) STM:stä, neuvotteleva virkamies Ulla-Jill Karlsson OKM:stä ja erityisasiantuntija Ari-Pekka Leminen TEM:stä.

Ohjaamoilla tarkoitetaan matalan kynnyksen palvelupisteitä, jotka tarjoavat moniammatillista ja monialaista ohjausta ja tukea nuorille.

”Ohjauksen kehittämistyötä on tehty todella pitkään. Viime aikoina siinä on korostunut enemmän ja enemmän asiakkaan näkökulma, ja tässä on Ohjaamo-toiminnankin lähtökohta”, opetus- ja kulttuuriministeriön neuvotteleva virkamies Ulla-Jill Karlsson sanoo.

Uutena toimijajoukkona ohjauksen kehittämistyöhön halutaan tulevaisuudessa myös sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala. STM tulee tukemaan Ohjaamo-toimintaa esimerkiksi kehittämällä nuorten sosiaali-, terveys- ja kuntoutuspalveluita.

”Emme pysty tänä päivänä ratkaisemaan ongelmia yksinämme, vaan apuun tarvitaan myös muita asiantuntijoita. Tämä on yksi suurista haasteistamme – miten ylitämme hallinnon, sektorien ja budjettien rajat”, pohtii sosiaalineuvos Eveliina Pöyhönen sosiaali- ja terveysministeriöstä.

Aikuisohjauksen tulevaisuus huolestuttaa

Ohjauksen kehittämistyön painopiste siirtyy Ohjaamojen myötä entistä enemmän nuoriin. Aikuisohjauksen koordinaatioprojektin klinikalla toteuttaman käytävägallupin perusteella tämä huolestuttaa monia.

”Toivon, että aikuisten ohjaus säilyy yhtä hyvänä kuin tähänkin asti. Rahoitus tuo tähän tietysti omanlaisensa haasteet. Jos keskitymme ainoastaan nuoriin, iso osa tärkeästä jokapäiväisestä ohjaustyöstämme jää tekemättä – vaikka nuoret toki tärkeä kohderyhmä ovatkin”, sanoo Sirpa Salo gallupvideolla.

Marja Keväjärvi toteaa olevansa aikuisten ohjauksen tulevaisuudesta todella huolissaan.

”Näyttää siltä, että valtionrahoitus suunnataan erityisesti alle 30-vuotiaiden nuorten aikuisten ohjaustoimenpiteiden vahvistamiseen ja heidän vaihtoehtojensa lisäämiseen. Mutta mitä tapahtuu korkeakoulutetuille yli 30-vuotiaille työttömille? Mitä tapahtuu organisaatioissa työtehtäviään vaihtaville tai YT-neuvottelujen äärellä oleville ihmisille? Meillä on tulossa väliinputoajien joukko”, Keväjärvi sanoo.

Anne-Mari Landen on toiveikkaampi.

”Ei kai aikuisohjaukselle kuinkaan käy – nuorten puolelle kehitettyjä malleja voidaan soveltaa aikanaan myös aikuisten kohdalla”, hän sanoo.

Klinikalla kuultiin lisäksi tapausesimerkkejä Opin ovien tulosten juurtumisesta. Sedu Aikuiskoulutuksen kehittämispäällikkö Marja-Terttu Kurunsaari esitteli Etelä-Pohjanmaan palvelupistetoimintaa ja Salon seudun aikuisopiston projektisuunnittelija Jaana Nyström Varsinais-Suomessa toimivasta oppilaitosten yritysohjausverkostosta. Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston johtaja Jukka Lerkkanen tarjoili tutkimustietoa aikuisten urasuunnitteluvalmiuksien kehittämisestä.

Klinikan diaesitykset löytyvät osoitteesta www.opinovi.fi/klinikat. Klinikan esitysten videotaltioinnit tullaan julkaisemaan samalla sivulla syksyn aikana.