Alueverkostot Pohjois-Pohjanmaan tähtitulos

Header_8_2014_matala

Pohjois-Pohjanmaalla Opin ovet ovat luoneet maakunnallisen strategian, rakentaneet neljä alueverkostoa, pilotoineet erityyppisiä ohjauspalveluita ja kouluttaneet esimiehiä työelämäohjauksessa.

Brändäys yhteinen, palvelut alueellisia

Pohjois-Pohjanmaan tilannekäynti pidettiin ELY-keskuksen tiloissa Oulussa 2.10.2014.
Pohjois-Pohjanmaan tilannekäynti pidettiin ELY-keskuksen tiloissa Oulussa 2.10.2014.

Oulun seudun ammattikorkeakoulun vetämä OpinTori-projekti on kehittänyt alueellisia verkostoja ja kokeillut erilaisia ohjauspalveluita ympäri laajaa maakuntaa.

”Alueverkostoja on neljä: Oulun seudun verkosto, Oulun eteläinen verkosto, Raahen seudun verkosto ja Koillismaan verkosto”, OpinTorin projektipäällikkö Kati Korento kertoo.

Vaikka alueiden verkostot ja palvelut ovat itsenäisiä ja juuri oman alueen tarpeisiin rakennettuja, OpinTori-brändäys on tehty koko maakunnan tasolla. Puhelimet ja sähköpostiosoite ovat yhteisiä ja käytännössä asiakkaan kannalta ei ole väliä, minkä alueen palveluun hän on yhteydessä. OpinTorin Ohjauspalvelun toiminnasta tiedotetaan omilla verkkosivuilla ja edelleen aktiivisilla Facebook-sivuilla.

”Alueen verkostoista on oltava ylpeä. Kun oppilaitokset ensimmäisissä kokouksissa istuivat saman pöydän ääreen, tunnelmat olivat aika kireät. Yhteistyöhön ei ollut totuttu ja kilpailuasetelma oli vahva. Ei mennyt kuin puoli vuotta, ja tässä oli otettu iso askel eteenpäin. Tätä nykyä kilpailuasetelma on lähes tyystin poissa”, Kati Korento sanoo.

Oulun seudun OpinTori-palvelupiste toimii edelleen TE-toimiston tiloista käsin, vaikka päivystysajat ja asiakasmäärät ovatkin vähentyneet projektin päätyttyä. Oulun eteläisellä alueella on kokeiltu varsin onnistuneesti kiertävän palveluneuvojan konseptia. Palveluneuvojan kalenteri on jatkuvasti täynnä ja kovan kysynnän vuoksi tämä ei joudu koskaan puhumaan tyhjille toimistoille.

OSUMA-projekti loi alueellisen strategian

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen OSUMA-projekti on laatinut alueellisen aikuiskoulutuksen TNO-strategian, tehnyt nykytilaselvityksiä maakunnan TNO-palveluista ja tukenut OpinTorin kehittämiä alueellisia palveluita. Aluestrategia tehtiin opetus- ja kulttuuriministeriön valtakunnallisten pohjalta, mutta alueelta saatuja eväitä – esimerkiksi OpinTorin palvelupistekokeilujen tuloksia – hyödyntäen.

”Projekti on kestänyt pitkään, jo yli kuusi vuotta. Meidän kannaltamme suurimmat muutokset tänä aikana liittyvät toisaalta Nokian irtisanomisiin Oulussa, minkä kautta yritysyhteistyö otettiin vahvemmin mukaan projektin toimintasuunnitelmaan, toisaalta taas elinikäisen ohjauksen korostumisen vuoksi projektin toimintakenttää on laajennettu pois yksinomaan aikuisohjauksesta”, OSUMAn entinen projektikoordinaattori Helena Ylisirniö kertoo.

OpinTorin palveluiden osalta OSUMA on pyrkinyt osallistumaan erityisesti palveluiden loppuvaiheen markkinointiin niiden juurruttamisen turvaamiseksi.

”Alueellinen ELO-ryhmä muodostui lopulta luontevasti strategiatyön koordinaatioryhmästä, jonka näkökulmaa vain ELO-yhteistyön muuta laajennettiin elinikäisen ohjauksen suuntaan. Tässä vaiheessa mukaan otettiin nuorten puolen toimijoita kuten Byströmin talo ja kuntien etsivän nuorisotyön palvelut.”

Pohjois-Pohjanmaan työelämäohjausta kehittäneestä TOKI-projektista kerrotaan tarkemmin toisaalla tässä uutiskirjeessä.

Vuonna 2014 Aikuisohjauksen koordinaatioprojekti vierailee 11 ELY-alueella keräämässä tietoa Opin ovien tulosten ja kehitettyjen palvelujen juurtumisesta sekä seuraamassa tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen kehittymistä Opin ovien päättymisen jälkeen. Tilannekatsauskäyntien raportit julkaistaan Opin ovien verkkosivuilla.