Lappi nojaa verkostotyön perinteeseen

Header_8_2014_matala

Tilannekatsauskäynti pidettiin 6.10. Lapin ELY-keskuksessa Rovaniemellä.
Tilannekatsauskäynti pidettiin 6.10. Lapin ELY-keskuksessa Rovaniemellä.

Vahva strategiatyö, aiemmat kehittämisverkostot ja alueelle tyypillinen tekemisen meininki pohjustivat tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen kehittymistä Lapin alueella 2008–2014. Lapin Opin ovi – ja Menestyjäksi Lapissa -projektit ovat toimivana jatkumona vieneet aikuisohjausta eteenpäin ja palvelujen tilanne nähdään alueella hyväksi. Kehittämistä kuitenkin on aina, ja tulevaisuuden haasteena pidetään niitä asiakkaita, jotka eivät löydä heille suunnattuja TNO-palveluja helposti.

Lapissa tuotettiin aikuisten TNO-palvelujen strategia, rakennettiin ja vahvistettiin verkostoa sekä kokeiltiin myös uudenlaisia koulutusneuvonnan palveluja, kuten sähköposti- ja puhelinneuvontapalvelua.

Strategian jalkauttaminen jatkuu

Lapin strategiaesite.
Lapin strategiaesite.

Strategian jalkauttaminen ja toimeenpano kuuluivat erityisesti Menestyjäksi Lapissa I ja II -projektien tehtäväksi. Lisäksi on jatkettu ohjausverkoston osaamisen vahvistamista. Toimintamallista on päästy eteenpäin verkostomaisiin käytäntöihin, jota kutsutaankin jo alueelliseksi toimintajärjestelmäksi. TNO-palvelut ja -verkosto on organisoitu viidellä alueella niiden tarpeiden mukaan: Länsi-, Itä-, Keski- ja Tunturi-Lappi sekä Saamelaisalue, joista Keski- ja Tunturi-Lappi toimivat yhteistyössä keskenään. Vuonna 2012 solmitut verkoston kumppanuussopimukset päivitettiin tämän vuoden alussa. Sopimuksissa on kirjattuna eri ryhmien tehtävät.

Sitä kuinka palvelut toimivat nyt ja tulevaisuudessa, ilman erillisiä projekteilta tulevia resursseja, seurataan nyt myös alueellisessa ELO -ryhmässä (Lapin ELO – Jatkuvan oppimisen ja ohjauksen yhteistyöryhmä) sekä Aikuiskoulutuksen johtoryhmässä. Tilannekatsauskäynnillä todettiin, että elinikäisen ohjauksen tilanne ei olisi alueella näin hyvä ilman projektien tuomaa lisäresurssia kehittämiseen. Vaikka elinikäisen ohjauksen tilanne onkin alueella hyvä, aluetoimijoilla oli huoli niistä asiakkaista, jotka eivät helposti löydä palveluja ja apua.

Tutustu Lapin tuloksiin

Opin ovi -kehittämistyö Lapissa tuotti alueellisen yhteistyömallin ja verkostomaista palvelua ohjaavan strategian sekä vahvisti verkoston osaamista – erilaisiin koulutuksiin osallistuttiin alueella aktiivisesti ja poikkihallinnollisesti. Verkoston yhteistyötä tukee yhteinen verkkosivusto Lapin TNO-palvelut, jolta löytyy esimerkiksi tapahtumakalenteri ja verkostokartta. Osa sivustosta on avoimesti kaikkien luettavissa.

Lue lisää Lapin Opin ovi –kehittämistyöstä esimerkiksi artikkelikoosteesta.

Vuonna 2014 Aikuisohjauksen koordinaatioprojekti vierailee 11 ELY-alueella keräämässä tietoa Opin ovien tulosten ja kehitettyjen palvelujen juurtumisesta sekä seuraamassa tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen kehittymistä Opin ovien päättymisen jälkeen. Tilannekatsauskäyntien raportit julkaistaan Opin ovien verkkosivuilla.