Tag Archives: Valtakunnallisen kehittämisohjelman arviointi

Kuulumisia kehittämisohjelman arvioinnista

Header_1_2014_matala

Yhteistyökumppanit tyytyväisiä Opin ovien työhön ja saavutuksiin

Joulukuussa 2013 valmistuneessa kehittämisohjelman arvioinnin loppuraportissa tarkasteltiin erityisesti tuloksia ja niiden juurruttamista sekä kehittämisohjelman vaikuttavuutta. Osa kehittämisohjelmaan kuuluvista projekteista jatkaa toimintaansa vuoden 2014 aikana, joten raportti heijastelee kehittämisohjelman tilannetta loppuvuodesta 2013. Raportti on luettavissa kokonaisuudessaan opinovi.fi -sivustolla.

Kehittämisohjelma on ollut todella laaja ja se on rakentunut lähes 50 projektista. Aikuisohjausta onkin kehitetty monin eri tavoin ja kullekin alueelle sopivin keinoin. Erityisesti yhteistyön lisääntyminen ja verkostojen luominen ovat olleet monien mielestä ohjelman parasta antia. Vaikka paljon myönteistä on saatu aikaan, kehitettävää riittää edelleen. Seuraavaan onkin loppuraportin pohjalta tiivistetty ohjelman saavutuksia ja haasteita sekä arvioitu tulevaisuuden kehittämiskohteita.

Read More »

Kuulumisia kehittämisohjelman arvioinnista

Arvioinnin viimeisin väliraportti on ilmestynyt kesäkuussa 2013

Kehittämisohjelman toteutusta ja tuloksia arvioidaan vuosina 2009–2013. Arvioinnin toteuttaa Kuntoutussäätiön arviointi- ja koulutusyksikkö työ- ja elinkeinoministeriön toimeksiannosta, ja sen tuorein väliraportti valmistui kesäkuussa 2013. Raportissa esitetyt arviointihavainnot ja niiden pohjalta esitetyt johtopäätökset heijastelivat kehittämisohjelman tilannetta kevätkaudella 2013.

Väliraportissa tarkasteltiin erityisesti tuotoksia, tuloksia ja niiden juurruttamismahdollisuuksia ja -edellytyksiä. Raportti kokonaisuudessaan on luettavissa opinovi.fi -sivustolla, mutta seuraavaan on koottu muutamia keskeisimpiä havaintoja:

Read More »

Kuulumisia kehittämisohjelman arvioinnista

Arvioinnin viimeisin väliraportti on ilmestynyt joulukuussa 2012

Kuntoutussäätiön arviointi- ja koulutusyksikön henkilöstöä.

Kehittämisohjelman toteutusta ja tuloksia arvioidaan vuosina 2009–2013. Arvioinnin toteuttaa Kuntoutussäätiön arviointi- ja koulutusyksikkö työ- ja elinkeinoministeriön toimeksiannosta, ja sen tuorein väliraportti valmistui joulukuussa 2012. Raportissa esitetyt arviointihavainnot ja niiden pohjalta esitetyt johtopäätökset heijastelivat kehittämisohjelman tilannetta syksyllä 2012.

Väliraportissa tarkasteltiin erityisesti tuotosten ja tulosten juurruttamismahdollisuuksia ja -edellytyksiä. Raportti kokonaisuudessaan on luettavissa opinovi.fi -sivustolla, mutta seuraavaan on koottu muutamia keskeisimpiä havaintoja:

Read More »

Hiljaisen tiedon keruumatkat -sarja

Älä tule paha kakku, tule hyvä käytäntö – pohdintoja hyvien käytäntöjen henkiin jäämisestä

Opin ovien elämänkaari on kääntymässä loppusuoralle. Vuoden 2013 alkuun mennessä kymmenkunta projektia on saanut matkansa päätökseen. Loppusuoran häämöttäessä suurin kysymys on se, mitä projektista jäi henkiin. Odotukset rahoittajan, ministeriöiden ja muiden yhteistyökumppaneiden suunnalta kasvattavat projektitoimijoiden painetta. Syntyikö hyviä käytäntöjä ja millaisia? Mitkä käytännöt saivat onnellisen lopun?

Read More »