amkista uralle

Ohjauksellinen työote –valmennus JAMKin opiskelija- ja tukipalveluiden ohjauksellista roolia vahvistamassa

AMKista Uralle! –projektissa on viimeisen kahden vuoden aikana tehty tulevaisuuteen katsovaa ammattikorkeakoulujen uraseurannan ja uraohjausosaamisen kehittämistyötä. Projekti on nyt päättymässä,...

AMKista uralle! –projekti uraohjausosaamista kehittämässä

Uraohjauksen tarve on kasvanut työelämän muutosten myötä. Ura ei ole enää ennustettava tai yhtenäinen, vaan työikäiset etsivät uusia suuntia useamman...

Uraohjausvalmiudet opettajan työssä

AMKista uralle! -projektissa kehitetään ammattikorkeakoulukentälle valtakunnallisesti yhtenäistä toimintamallia valmistuneiden opiskelijoiden uraseurantatietojen keräämiseen ja levittämiseen. Uraseurantatiedon kartoittamiseen liittyvän työkalun kehittämisen ja...

Korkeakoulujen uraseurantaa uudistamassa

Työllistymiseen liittyy monipuolisia tiedontarpeita ja uraseurantatietoa pitäisi pystyä hyödyntämään korkeakouluissa ja ohjauksessa järjestelmällisesti. Tämä on nostettu kehittämiskohteeksi useamman yhteistyöhankkeen voimin.