Korkeakoulujen uraseurantaa uudistamassa

Työllistymiseen liittyy monipuolisia tiedontarpeita ja uraseurantatietoa pitäisi pystyä hyödyntämään korkeakouluissa ja ohjauksessa järjestelmällisesti. Tämä on nostettu kehittämiskohteeksi useamman yhteistyöhankkeen voimin.

Korkeakoulujen uraseurannan kehittäminen käynnistyi syksyllä 2015 kolmen hankkeen, Amkista Uralle, LATUA ja töissä.fi, valtakunnallisena yhteistyönä. Hankkeiden yhteisinä tavoitteina on muun muassa kehittää korkeakoulujen uraseurantaa vastaamaan työllistymiseen liittyviin monipuolisiin tiedontarpeisiin sekä tukea uraseurantatiedon järjestelmällistä hyödyntämistä korkeakouluissa ja ohjauksessa.

Amkista uralle! hankkeen lopputuotoksena toteutetaan valtakunnallisesti yhtenäinen uraseurantajärjestelmä, joka kerää yhteen ammattikorkeakouluista valmistuneiden työllistymistietoja ja urakehitystä.

JAMKissa uraseurannan kehittäminen on aloitettu kartoittamalla uraseurantakäytäntöjemme nykytilaa sekä kohtauttamalla erilaisia uraseurantatiedon käyttäjäryhmiä. Hankkeen ensimmäiseen kick off -tilaisuuteen 15.2. osallistui uraseurannan toimijoita sekä JAMKista että ammatilliselta toiselta asteelta. Iltapäivän aikana saimme tilannekatsauksen JAMKin uraseurannan nykytilanteesta sekä rakensimme yhteistä näkemystä siitä, minkälaista uraseurantatietoa ammattikorkeakoulujen tulisi kerätä ja miten tätä tietoa tulisi levittää ja hyödyntää.

Keskustelujen päätteeksi totesimme yhteisesti uraohjauksen ja uraseurannan tarpeellisuuden sekä korkea-asteella että ammatillisella toisella asteella.

Uraseurannan kehittäminen jatkuu ensi syksyn työseminaareilla sekä ohjaus- ja konsultointipäivillä.

Teksti ja kuva: Virpi Koskelo