Eri värisiä lautapelinappuloita puisella alustalla

InnoFlash-yhteistyössä ideoita tasavertaiseen siirtymiseen ammattikorkeakoulusta urapolulle

Naiset tasa-arvoisesti uralle – NAU! -hanke teetti Jyväskylän ammattikorkeakoulun InnoFlash-viikon toimeksiantona opiskelijoilla ideoita siihen, miten tutkinto-opiskelijoiden ammatti-identiteettiä voidaan kehittää ja urasuunnittelua tukea yhteistyössä työelämän kanssa. Miten korkeakoulussa saadaan tuettua eri aloilla opiskelijoiden tasavertaista siirtymistä työelämään ja valmiutta itsensä työllistämiseen yrittäjänä? Opiskelijoiden kehittämät konseptit liittyivät alumniyhteistyöhön, työnhakualustoihin, työelämälähtöisempiin projekteihin sekä opettajien ja opiskelijoiden osaamisen kehittämiseen aivan…

Jatka lukemista

Uusia yrittäjyyskasvatuksen materiaaleja opettajille

Ammatillinen opettajakorkeakoulu on ollut mukana 3-vuotisessa Erasmus+ -rahoitteisessa START IN -kehittämishankkeessa, jossa yhdessä 6 muun Euroopan maan kanssa on kehitetty materiaalia opettajan yrittäjyyskasvatuksen edistämiseen. Materiaalia on testattu ja se on saanut hyvää palautetta. Erityisen suosittuja ovat olleet yhteiskunnallisen ja innovatiivisen yrittäjyyden osa-alueet, kuten myös toiminnallisen yrittäjyyskasvatuksen edistäminen. Projektin tuotoksia kootusti: Opas osallistavan ja innovatiivisen yrittäjyyskasvatuksen kehittämiseen…

Jatka lukemista
Workshop-työskentelyä Haniassa

Sosiaaliselle ja inklusiiviselle yrittäjyyskasvatukselle selvä tarve

Start In -hankkeen toimijat tapasivat Kreikan Haniassa 11.-15.2.2019. Ennen tapaamista toimijat tutustuivat olemassa oleviin yrittäjyyskasvatuksen materiaaleihin ja työkaluihin jokainen omassa maassaan. Tuloksena saatiin 28 benchmarkattua aineistoa. Yleiseen yrittäjyyskasvatukseen, yrityksen perustamiseen ja talouden hallintaan löytyy hyvin tukimateriaalia ei kohderyhmille ja monissa muodoissa. Selvityksen perusteella voidaan todeta, että on erityinen tarve aineistolle sosiaalisen ja inklusiivisen yrittäjyyskasvatuksen tukemiseksi….

Jatka lukemista

Kohti innovatiivista yrittäjyyskasvatusta Euroopassa

START-IN -hankkeen kolmas, kolmipäiväinen tapaaminen järjestettiin lokakuussa Jyväskylässä. Tapaamisen järjesti JAMK ammatillinen opettajakorkeakoulu, ja paikalla olivat hankkeen kaikkien seitsemän toteuttajamaan edustajat. Tapaamisen ensimmäinen päivä oli varattu vierailuihin eri koulutustasoilla yrittäjyyskasvatusta tarjoaviin koulutusorganisaatioihin: Tiimiakatemia JAMK:ssa sekä Kuokkalan ja Mankolan yhtenäiskoulut. Vierailuun sisältyi myös Jyväskylän Yritystehdas ja tutustuminen YES-verkoston toimintaan. Kahtena muuna päivänä työskenneltiin hankkeen kehittämistyön parissa….

Jatka lukemista

Yrittäjyyskasvatusta kehittämässä

Yrittäjyyden ja yrittäjyyskasvatuksen kehittäminen on osa Eurooppa 2020 –strategiaa. EU tukee yrittäjyyttä keskeisenä osaamisalueena, joka voi edistää kilpailukykyä ja kehitystä. Yrittäjyyden edistäminen on olennaista taistelussa korkeaa nuorisotyöttömyyttä vastaan useimmissa EU-jäsenmaissa. Yrittäjyys 2020 -toimintasuunnitelman perustana on kolme pääperiaatetta: yrittäjyyskasvatuksen kehittäminen, oikeanlaisen liiketoimintaympäristön luominen sekä roolimallien tarjoaminen ja tiettyjen kohderyhmien tavoittaminen. 

Jatka lukemista

Verkostoitumista ja tulevaisuuden muistelua – katsaus yrittäjyyskasvatukseen

Yrittäjyyskasvatus on ollut vahvasti esillä opetussuunnitelmien kehittämistyössä sekä AOKKissa että koko JAMKin tasolla. Opetussuunnitelmatyön myötä on verkostoiduttu ja tehty yhteistyötä varsin kiitettävästi! On ollut hienoa käydä keskusteluja eri toimijoiden kanssa ja saada näkökulmia siihen, mitä yrittäjyyskasvatus merkitsee eri tulokulmista tarkasteltuna. Hanketyö ja verkostoituminen JAMKin ammatillinen opettajakorkeakoulu (AOKK) on ollut yhtenä toimijana valtakunnallisessa YVI -hankkeessa syksystä…

Jatka lukemista

Yrittäjyyskasvatuksen merkeissä kevättä kohti

Maakunnallinen Yrittäjyyskasvatuksen ehjä polku -hanke on päättymässä hyvin tuloksin. Hankkeessa kehitettiin opettajaopiskelijan Yrittäjyyskasvatuksen ikkunat -yrittäjyyskasvatuspolku ammatillisen opettajan peruskoulutuksen käsikirjaan lukuvuodeksi 2011-2012. JAMKin ammatillisen opettajakorkeakoulun (AOKK) kouluttajat Inkeri Laaksonen, Aino Lepänjuuri, Ritva Nurminen ja Lea Soininen virittivät myös verkostoja Keski-Suomen eri kouluasteiden yrittäjyyskasvattajien kanssa. AOKK ja Jyväskylän yliopiston OKL järjestivät kaksi yhteistä seminaaripäivää, joissa luotiin henkilökohtaisia…

Jatka lukemista

WORKSHOP-TYÖSKENTELYLLÄ UUSIA AJATUKSIA YRITTÄJYYSKASVATUKSESTA

Henkilöstökokouksessa 9.5.2011 yrittäjyyskasvatustiimi kokosi Jyväskylän ammatillisen opettajakorkeakoulun henkilöstön ajatuksia yrittäjyydestä ja yrittäjyyskasvatuksesta. Aihetta tarkasteltiin neljän teeman avulla: MIKÄ ON YRITTÄJYYSKASVATUKSEN FOKUS ERI KOULUASTEILLA? MITEN OLEN EDISTÄNYT OPETTAJAOPISKELIJOIDEN YRITTÄJYYSKASVATUSVALMIUKSIEN KEHITTYMISTÄ NYKYISEN OPETUSUUNNITELMAN TOTEUTUKSESSA? MITEN YRITTÄJYYSKASVATUKSEN TULEE NÄYTTÄYTYÄ AOKK: N OPETUSSUUNNITELMASSA 2012? MITEN OPETTAJANKOULUTTAJAN YRITTÄJYYSKASVATUSOSAAMISTA TULISI JATKOSSA KEHITTÄÄ? Vastaukset olivat monipuolisia ja aihetta pohdittiin laajasti. Jyväskylän ammattikorkeakoulun…

Jatka lukemista

Yrittäjyyskasvatuksessa tapahtuu

Opettajakorkeakoulun yrittäjyyskasvatustiimimme on päättänyt aloittaa aktiivisen kirjoittamisen hankkeeseemme liittyvistä asioista täällä blogin puolella. Haluamme jatkossa jakaa yrittäjyyskasvatuksen ajankohtaisia teemoja kollegoidemme ja asiasta kiinnostuneiden kanssa. Muutosten tuulet puhaltavat myös hankkeemme www-sivustolla. Tutustu uudistettuun YVIstä energiaa opettajankoulutukseen -sivustoomme osoitteessa www.yvi.fi. Yrittäjyyskasvatukseen liittyviä mielenkiintoisia tapahtumia järjestetään syksyn 2011 aikana ympäri Suomea. Jo tänään 6.10. alkavat viidennet valtakunnalliset Yrittäjyyskasvatuspäivät,…

Jatka lukemista