Yrittäjyyskasvatuksen verkko-oppimisympäristöä pilotoidaan myös Valteri-koulussa

Yrittäjyyskasvatusta Euroopassa kehittävä Start in -hanke on edennyt käytännön pilotointivaiheeseen. Kuudessa maassa peruskoulujen opettajat tutustuvat yrittäjyyskasvatuksen verkko-oppimisympäristöön ja sen yrittäjyyskasvatusta tukevaan sisältöön. He antavat siitä palautetta ja soveltavat yrittäjyyskasvatusta omaan opetukseensa lukukauden aikana. Mukana on opettajia ja oppilasryhmiä perusopetuksen ikäryhmistä. Suomesta mukana pilotissa ovat Kuokkalan yhtenäiskoulu ja Valteri-koulu Onerva Jyväskylästä.

Kestävää kehitystä ja lähiruokaa luonnosta

Jyväskylässä Valteri-koulu Onervassa innostuttiin aiheesta, ja yrittäjyyskasvatusta integroitiin luontevasti kokemukselliseen oppimiseen. Onerva tarjoaa erityistä tukea tarvitseville lapsille ja nuorille oppilaspaikan sekä mahdollisuuden opiskella ja saada oppimista tukevaa kuntoutusta koulupäivän aikana. Yrittäjyyskasvatus kytketään oppijalähtöisesti arjentaitojen harjaannuttamiseen.

Kalan perkaaminen ulkonaYläkoulun opiskelijaryhmä verkkokalasti Rautalammilla. Ryhmä pääsi tutustumaan kalastukseen sekä elinkeinona että mahdollisuutena saada lähiruokaa omaan keittiöön. Saalistakin tuli ja se valmistettiin ruuaksi retkipäivän aikana. Syksyn aikana oppilaat ovat tutustuneet myös metsämarjojen hankintakanaviin poimien niitä itse ja torilta ostaen. Samalla on pohdittu raaka-aineen alkuperää, hankintakanavia, hinnan muodostumista ja arvoketjua. Marjoista on valmistettu kotitalousluokassa piiraita. Marjaprojektilla on herätelty omatoimisuuden, taloudellisuuden ja myös ansaintamahdollisuuksien oivalluksia oppilaissa.

”Meillä yrittäjyyskasvatuksessa korostuvat sisäinen yrittäjyys, toimeen tarttuminen ja mahdollisuudet vaikuttaa omaan arkeen. Minä osaan ja kykenen -asenteet vahvistuvat, kun aiheet valikoituvat oppijalähtöisesti. Yrittäjyyskasvatus on käytännönläheistä ja oppijan arkeen kytkeytyvää tekemistä”, Näin kuvailevat opettajat Elina Nuorva ja Virva Leinonen yrittäjyyskasvatusta erityisoppilaiden kanssa.

Yrittäjyyskasvatus eläväksi osaksi opetussuunnitelmaa

Hankkeen tuottaman sähköisen oppimateriaalin pilotissa on jo huomattu, miten tärkeää on, että yrittäjyyskasvatusta tukeva opettajan materiaali integroitaisiin opetussuunnitelmaan. ”Pilotti auttoi meitä tarkastelemaan oman työmme sisältöä ja merkitystä yrittäjyyskompetenssien näkökulmasta. Huomasimme, että meillähän on jo paljon hyvä käytäntöjä, jotka tukevat yrittäjämäistä asennetta ja osaamista”. Työpari pohtiikin seuraavaksi, miten yrittäjyyskasvatusta voisi integroida entistä käytännönläheisemmin opetussuunnitelmaan.

Jyväskylän ammattikorkeakoulun ammatillinen opettajakorkeakoulu on mukana Erasmus+ -rahoitteisessa kansainvälisessä yrittäjyyskasvatushankkeessa START IN – Developing inclusive and innovative entrepreneurship education in Europe. 1.9.2017 käyntiin pyörähtänyt kolmivuotinen hanke kestää 31.8.2020 saakka. Kansainvälisessä hankkeessa on mukana 8 toimijaa, 7 eri maasta. Suomesta on mukana Jyväskylän ammattikorkeakoulu.

Nähdään Yrittäjyyskasvatuspäivillä!

Tervetuloa kuulemaan lisää Start In -Yrittäjyyskasvatuksen verkko-oppimisalustasta puheenvuorollamme Yrittäjyyskasvatuspäivillä Haaga-Heliassa Helsingissä 2.-3.10.2019.

Kirjoittajat:

lehtori Pauliina Silvennoinen ja lehtori Piia Kolho

JAMK ammatillinen opettajakorkeakoulu

Kommentit

  1. Anne Korhonen

    Kiitos hyvästä blogista. Linkki on nyt julkaistu myös Valterin facebook-sivuilla.