Workshop-työskentelyä Haniassa

Sosiaaliselle ja inklusiiviselle yrittäjyyskasvatukselle selvä tarve

Start In -hankkeen toimijat tapasivat Kreikan Haniassa 11.-15.2.2019. Ennen tapaamista toimijat tutustuivat olemassa oleviin yrittäjyyskasvatuksen materiaaleihin ja työkaluihin jokainen omassa maassaan. Tuloksena saatiin 28 benchmarkattua aineistoa. Yleiseen yrittäjyyskasvatukseen, yrityksen perustamiseen ja talouden hallintaan löytyy hyvin tukimateriaalia ei kohderyhmille ja monissa muodoissa. Selvityksen perusteella voidaan todeta, että on erityinen tarve aineistolle sosiaalisen ja inklusiivisen yrittäjyyskasvatuksen tukemiseksi. Tämän pohjalta myös Start In -hankkeen tavoite ja merkitys vahvistuivat. Painotus tulee näkymään hankkeen koulutuskokonaisuuden sisällössä.

 

Projektin työntekijät Hanian tapaamisessa.
Projektin työntekijät Hanian tapaamisessa.

Mobiilisovellus yrittäjyyskasvatuksen oppimisympäristönä

Toimijat jatkoivat 15 opintopisteen innovatiivisen ja sosiaalisen yrittäjyyskasvatuksen koulutuskokonaisuuden suunnittelua perusasteen opettajille. Hanian tapaamisessa suunniteltiin ja sovittiin yhteisistä eurooppalaisista oppimissisällöistä. Koulutusta tullaan pilotoimaan keväällä 2019 kuudessa Euroopan maassa noin 30 opettajan toimesta. Koulutusympäristönä toimii verkko-oppimisympäristön rinnalla mobiilisovellus, joiden käyttämisestä kerätään käyttäjäpalaute. Ensimmäisen pilottivaiheen jälkeen opettajat suunnittelevat ja toteuttavat samoilla työvälineillä omille oppilailleen yrittäjyyskasvatusopintoja.

EntreComp jäsentää yrittäjyysosaamista

Jyväskylän Ammatillinen opettajakorkeakoulu järjesti kreikkalaisille toisen asteen opettajille yrittäjyyskasvatuksen työpajan Haniassa. Työpajan tavoitteena oli lisätä ymmärrystä yrittäjyyskasvatuksen merkityksestä opettajan osaamisena, kuinka yrittäjyyskasvatus voi olla osa päivittäistä opetusta ja saada oman työn kehittämiseen työkaluja. Työpajassa opittiin kokemuksen kautta uusia opetusmenetelmiä. Eri aineiden opettajat ideoivat yhteisiä käytännön toteutuksia miten yrittäjyyden EntreComp osaamisia voidaan hyödyntää opetuksen suunnittelussa. Osallistujat oivalsivat, kuinka pienen askelin omaa työtä voi kehittää yrittäjyyskasvatuksen tavoitteiden mukaisesti. Käsikirjana yrittäjyyskasvatuksen kehittämisessä hyväksi havaittiin OECD:n laatima Guidance Note.

Toimijaryhmä tapaa seuraavan kerran Puolassa syyskuussa 2019.

START IN Entrepreneurship education website: startin.erasmus.site/

Twitter: @StartInProject1, https://twitter.com/StartInProject1
Linkedin: www.linkedin.com/in/start-in-6a4b77163/
Facebook: https://www.facebook.com/START-IN-Erasmus-KA-201-Strategic-Partnership-1112863412186609/

Kirjoittajat: Piia Kolho, Pauliina Silvennoinen

Jätä kommentti