Uusia yrittäjyyskasvatuksen materiaaleja opettajille

Ammatillinen opettajakorkeakoulu on ollut mukana 3-vuotisessa Erasmus+ -rahoitteisessa START IN -kehittämishankkeessa, jossa yhdessä 6 muun Euroopan maan kanssa on kehitetty materiaalia opettajan yrittäjyyskasvatuksen edistämiseen. Materiaalia on testattu ja se on saanut hyvää palautetta. Erityisen suosittuja ovat olleet yhteiskunnallisen ja innovatiivisen yrittäjyyden osa-alueet, kuten myös toiminnallisen yrittäjyyskasvatuksen edistäminen.

Projektin tuotoksia kootusti:

Opas osallistavan ja innovatiivisen yrittäjyyskasvatuksen kehittämiseen Euroopassa (IO6)Julkaisun kansi, jossa käsi, joka pitelee paperilennokkia ylhäällä. Entrepreneurship education Guide and Recommendations. Piia Kolho ja Pauliina Silvennoinen toimittajina.

Jyväskylän ammattikorkeakoulussa koottiin START IN -hankkeen kehittämistyö oppaan muotoon. Tutustu: Entrepreneurship education Guide and Recommendations, Kolho & Silvennoinen 2020, JAMK Julkaisuja.
Opas esittelee projektin aikana tuotetut START IN -yrittäjyyskasvatuksen tulokset. Se on tarkoitettu päätöksentekijöille, oppilaitoksille ja kouluille sekä yhteistyökumppaneille, jotka haluavat tukea opettajia yrittäjyyskasvatuksen toteuttamisessa. Opas esittelee teoreettiset periaatteet, opetussuunnitelman sisällön, eLearning-alustan ja mobiilisovelluksen. START IN -materiaalit on kehitetty hanketoimijoiden yhteistyönä. Hankkeessa oli mukana yrittäjyyskasvatuksen, digitaalisen oppimisen ja opettajankoulutuksen asiantuntijoita. Opas on saatavana myös: URN-osoite: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-830-564-7 ja Tralla-tuotekorttina.

Yrittäjyyskasvatuksen verkko-oppimisalusta (IO4)

Monikielinen eLearning -oppimisalusta on saatavana avoimena oppimisaineistona (OER): http://startinproject.com/

Verkko-oppimisalusta on esitelty Tralla-työkalupakissa: Yrittäjyyskasvatuksen online-oppimisalustan tuotekortti | Englanninkielinen tuotekortti

Verkkokurssi koostuu osallistavan ja innovatiivisen yrittäjyyskasvatuksen koulutusmoduuleista – projektikumppanuudessa kehitetyistä ja lisämoduuleista, jotka on kehitetty kokeiluvaiheisiin osallistuvissa kumppanuusmaissa. Verkkokurssi perustuu digitaaliseen pedagogiikkaan ja opetussuunnitelmaan osallistavan ja innovatiivisen yrittäjyyskasvatuksen kehittämiseksi kouluissa Euroopassa.

Eurooppalaiseen EQF (Eurooppalainen tutkintojen viitekehys) -järjestelmään perustuva opetussuunnitelma osallistavaan ja innovatiiviseen yrittäjyyskasvatukseen (IO1)

Opettajien kouluttaminen on kriittinen tekijä yrittäjyyskasvatuksen edistämisessä. Innovatiivisten opetusmenetelmien ja -materiaalien käyttäminen voi olla haastavaa opettajille ja kouluille. START IN -opetussuunnitelmassa käsitellään perus- ja toisen asteen opettajien tarpeita ja määritellään osaamiset, joita heidän olisi hyvä kehittää voidakseen suunnitella ja toteuttaa koulutusta, joka edistää innovatiivista ja osallistavaa yrittäjyyttä koulussa.

START IN -opetussuunnitelma on avoin aineisto (OER), jota voidaan käyttää eri organisaatioissa eri puolilla Eurooppaa opettajankoulutusohjelmien toteuttamiseen sekä korkeakoulussa, ammatillisessa koulutuksessa, opettajien täydennyskoulutuksissa ja elinikäisessä oppimisessa.

Koulutusmoduulit osallistavasta ja innovatiivisesta yrittäjyyskasvatuksesta (IO2)

Osallistavan ja innovatiivisen yrittäjyyskasvatuksen koulutusmoduulit, jossa on kaksi osaa:

  1. Tunnistaa ja analysoida edistyksellisiä teoreettisia perusteita ja innovatiivisia pedagogisia lähestymistapoja osallistavaan ja innovatiiviseen yrittäjyyskasvatukseen.
  2. Osallistavan ja innovatiivisen yrittäjyyskasvatuksen koulutusmoduulit. Jokaisessa osassa kuvataan opintopisteisiin vaadittavat osaamiset.

Räätälöidyt mobiilisovellukset (IO5) ja mobiilisovelluksen käyttöohjeet (IO3)

Hankkeen tuotoksena on syntynyt joukko räätälöityjä innovatiivisia mobiilisovellussovelluksia käytettäväksi osallistavassa ja innovatiivisessa yrittäjyyskoulutuksessa. Niitä ovat suunnitelleet ja toteuttaneet hankkeen pilotointivaiheeseen osallistuneiden koulujen opettajat ja kouluttajat. Sovellukset tehtiin START IN Mobile -sovelluksen avulla. Yhteenvedosta on laadittu raportti.

Mobiilisovelluksen tarkoituksena on helpottaa uusien oppimissovellusten suunnittelua ja luomista. Opettajat ja kouluttajat voivat tämän tuotoksen avulla suunnitella ja luoda räätälöidä innovatiivisia mobiilioppimissovelluksia käytettäväksi osallistavassa ja innovatiivisessa yrittäjyyskasvatuksessa. Mobile Instructional Learning -sovellus on yksinkertainen ja käyttäjäystävällinen – se ohjaa ja motivoi käyttäjää tiettyjen tehtävien ja vuorovaikutteisen oppimisen avulla. Lataa START IN -mobiilisovellus mobiililaitteesi Google- tai iTunes-kaupasta. Android & iOS.

Löydät lisätietoja edellä kuvatuista tuotoksista myös hankkeen www-sivulta: https://startin.erasmus.site/products/

Kirjoittajat:

Piia Kolho, lehtori, yrittäjyyskasvatus, JAMK ammatillinen opettajakorkeakoulu
Anna-Kaisa Tiihonen, projektitiedottaja, JAMK ammatillinen opettajakorkeakoulu

Jätä kommentti