Verkostoitumista ja tulevaisuuden muistelua – katsaus yrittäjyyskasvatukseen

Yrittäjyyskasvatus on ollut vahvasti esillä opetussuunnitelmien kehittämistyössä Jamkissa. Opetussuunnitelmatyön myötä on verkostoiduttu ja tehty yhteistyötä varsin kiitettävästi! On ollut hienoa käydä keskusteluja eri toimijoiden kanssa ja saada näkökulmia siihen, mitä yrittäjyyskasvatus merkitsee eri tulokulmista tarkasteltuna.

Hanketyö ja verkostoituminen

Jamkin ammatillinen opettajakorkeakoulu (AOKK) on ollut yhtenä toimijana valtakunnallisessa YVI -hankkeessa syksystä 2010 alkaen. YVI-hankkeen yhtenä tavoitteena on virtuaalisen oppimisympäristön luominen, jota kautta opettajat ja opettajankouluttajat voivat hakea tietoa ja materiaalia sekä kuulua yrittäjyyskasvatuksesta kiinnostuneiden yhteisöön. Www-sivuja uudistetaan parhaillaan.

Verkostoituminen yrittäjyyskasvatuksen eri tahojen kanssa on yksi hankkeen tavoitteista. YVI-hankkeen toimijat AOKKissa ovatkin verkostoituneet aktiviisesti valtakunnallisesti, alueellisesti sekä oman organisaation sisällä. Huhtikuun alussa käytiin yhteistyöneuvotteluja hyvinvointiyksikön kanssa. Tapaamisessa keskusteltiin yrittäjyyskasvatuksesta ja sen integroimisesta opetukseen sekä sovittiin yhteistyöstä jatkossa.

Toukokuun alussa puolestaan kohdattiin Keski-Suomen Yrittäjät ry:n kanssa. Puheenjohtaja Kirsi-Tuulikki Pirttiaho sekä JUY:n hallituksen jäsen, korkeakouluyhteistyön vastuuhenkilö Petri Salminen kommentoivat tapaamisessa ammatillisen opettajakorkeakoulun opetussuunnitelmaa. Samalla keskusteltiin yhteistyömahdollisuuksista ja uusista yhteistyöareenoista. Kirsi-Tuulikki Pirttiaho ehdotti valinnaisiin ”Työelämäyhteistyö ja yrittäjyyskasvatusosaaminen” -opintoihin sellaisia menetelmällisiä ratkaisuja, jotka tuottaisivat tietoa myös yrityksille. Vieraat olivat myös kiinnostuneita kuulemaan jatkossa, miten ”Opettajan työelämäosaaminen” -opintoihin suunnitteilla oleva yritysyhteistyö lähtee toimimaan.

Toukokuun yhteistyötapaaminen Keski-Suomen Yrittäjät ry:n toimijoiden kanssa.

Yrittäjyyskasvatus käytännössä

Yrittäjyyskasvatuksen käytännön toteutuksia JAMKin ammatillisessa opettajakorkeakoulussa ohjaavat pedagogiset periaatteet. Ne linjaavat toimintaa ja näyttäytyvät erilaisissa oppimisen tiloissa laajempina osaamiskokonaisuuksina, sisältöinä ja teemoina. Nämä näkyvät niin opintojaksoissa, oppimis- ja ohjausprosesseissa kuin yksittäisissä pedagogisissa toteutuksissakin.

Yhteen innovatiiviseen menetelmään tutustuttiin ITK 2012 -konferenssin foorumiesityksessä ”Tulevaisuuden muistelu yrittäjyyskasvatuksen pedagogisena strategiana”.

ITK 2012 konferenssi. Foorumisesitys. Inkeri Laaksonen ja Seija Mäkinen.

Second Life -ympäristön AOKK Pedacenterissä mietittiin Yrittäjyyskasvatuksen tulevaisuutta soveltaen oppimiskahvilamenetelmää, jossa hyödynnettiin ratkaisukeskeistä lähestymistapaa. Osallistujat olivat Sosiaalinen media ammatillisessa opetuksessa -opintojakson opiskelijoita, jotka tutustuivat vapaaehtoisesti erilaisiin sosiaalisen median palveluihin. Ammatillisten opettajakorkeakoulujen yhteistyönä toteutamaan opintojaksoon osallistui JAMKin, HAMKin ja OAMKin opiskelijoita.

AOKK Pedacenterin (Second Life)  Yrittäjyyskasvatuksen kerrokseen siirrettiin materiaalia ensimmäisen kerran toukokuussa 2011. Yrittäjyyskasvatuksen ehjä polku -hankkeen yhteydessä tuotettu materiaali oli myös ”Tulevaisuuden muistelu yrittäjyyskasvatuksen pedagogisena strategiana” -toteutuksessa yrittäjyyskasvatuksen orientaatiomateriaalina. Materiaali on tällä hetkellä suomenkielistä ja se on hyödynnettävissä eri kouluasteilla.

Yrittäjyyskasvatuksen tulevaa

YVI-hankkeen oppimisympäristöryhmä kokoontuu vielä kerran ennen kesää. Tavoitteena on saada virtuaalisen oppimisympäristön uudistetut www-sivut julkaistuiksi mahdollisimman pian. Tulossa ovat myös YVI-hankkeen intensiivipäivät 20.-21.9.2012 Helsingissä. Intensiivipäivien teemana on ”Rohkeutta, luovuutta ja lennokkuutta yrittäjyyskasvatuksesta”. Osallistujilla on mahdollisuus liittyä sadunomaisiin työpajoihin ja siten päästä osalliseksi yrittäjyyskasvatuksen ”taikaan”.

Syksyllä 2012 on opettajankouluttajien ja opiskelijoiden vuoro antaa palautetta opetussuunnitelman yrittäjyyskasvatuspolusta AOKKin YVI -toimijoiden pienimuotoisessa tutkimuksessa. Tästä tilanteesta on hyvä hetki hengähtää ennen syksyn haasteita.

Mukavaa kesää kaikille!

Teksti: Soininen Lea, Lepänjuuri Aino, Laaksonen Inkeri, Kiviniemi Suvi, Nurminen Ritva