AMKista uralle! –projekti uraohjausosaamista kehittämässä

Uraohjauksen tarve on kasvanut työelämän muutosten myötä. Ura ei ole enää ennustettava tai yhtenäinen, vaan työikäiset etsivät uusia suuntia useamman kerran elämänsä aikana. AMK-koulutuksen tulee tukea yksilön valmiuksia tehdä tarkoituksenmukaisia koulutus- ja ammattiuran valintoja läpi koko työuran.

Urasuunnitteluvalmiudet kehittyvät osaavassa ohjauksessa. Ketkä kaikki AMK-opiskelijaa ohjaavat? Millainen on toimijoiden ohjauksellinen työote ja kuinka hyvin ohjausverkosto on hallussa? Tunnistetaanko opiskelijan polulta uraohjauksen paikat?

Näitä kysymyksiä on pohdittu ammatillisen opettajakorkeakoulun toteuttamassa AMKista uralle! –projektissa kuluvana lukuvuonna. Eikä pelkästään pohdittu – projektissa on myös vahvistettu AMK-toimijoiden ohjausosaamista monella rintamalla. 

Opettajatutorit ja opettajat uraohjaajina

Perinteisesti AMKissa opiskelijaa ohjaavat opettajatutorit, opintojen ohjaajat sekä ura- ja rekrytointipalvelujen henkilöstö. AMKista uralle! -projekti on mukana kehittämässä JAMKin opettajatutoreiden osaamista vahvistavaa Opettajatutorin osaamismerkkiä. Opiskelemalla osaamismerkin opettajatutor arvioi ja kehittää omaa ohjausosaamistaan sekä osoittaa osaamisensa itselleen, esimiehelleen ja halutessaan laajemmin yhteistyökumppaneilleen ja verkostoilleen. AMKista uralle! -projektissa pyritään varmistamaan, että uraohjausosaaminen on vahvasti mukana opettajatutorin osaamisessa.

Yksittäisen opintojakson opettaja tulee myös nähdä uraohjaajana. Opettajan on hyvä tunnistaa AMK-opiskelijan polulla olevat uraohjauksen paikat. Esimerkiksi opintosuunnan tai harjoittelupaikan valinta ovat osa urasuunnittelua – ne edistävät verkostoitumista työelämän kanssa ja kirkastavat omaa urasuuntaa.

Opettajan roolia uraohjaajana on syvennetty projektin toteuttamalla opettajankoulutuksen valinnaisella opintojaksolla Uraohjausvalmiudet opettajan työssä. Tästä voit lukea lisää aiemmasta blogipostauksestamme.

Opiskelijapalvelut ja tukipalvelut ohjaustoimijoina

Tulevana syksynä AMKista uralle! -projekti tarjoaa Ohjauksellinen työote –valmennuksen JAMKin opiskelijapalveluiden, kv-palveluiden ja kirjaston väelle. Mukaan toivotaan myös edustusta JAMKOsta. Valmennuksen taustalla on ajatus siitä, että monet AMKin opiskelijatyötä tekevät henkilöt ovat myös ohjaajia. Opiskelijoiden kanssa tehtävä asiakastyö määrittyy oppilaitoksissa luontevasti tiedotus-, neuvonta- ja ohjaustyönä.

Valmennuksen tavoitteena on tukea ohjauksellista työotetta eli tunnistaa oma rooli ohjaajana ja saada vahvistusta käytännön ohjaustyöhön. Toinen tärkeä teema on oppia JAMKin yhteisistä ohjauskäytänteistä ja toisten työtavoista. Opiskelijalle yhteistyön tiivistyminen näkyy sujuvampina ohjauspalveluina ja laadukkaampana ohjauksena. Valmennuksen viitekehyksenä on JAMKin ohjaussuunnitelma (2013) ja meneillään oleva ohjausjärjestelmän kehittämistyö.

Ennen syksyä on kuitenkin aika ohjautua AMKista lomalle :) Projekti toivottaakin aurinkoista kesää!

Teksti  Päivi Kauppila
Kuva Kati Poikonen

AMKista uralle! -projektissa kehitetään ammattikorkeakoulukentälle valtakunnallisesti yhtenäinen toimintamalli valmistuneiden opiskelijoiden uraseurantatietojen keräämiseen ja levittämiseen. Lisäksi projektin tavoitteena on tukea uraseurantatiedon integroitumista koulutukseen, opetussuunnitelmiin ja johtamiseen.

AMKista uralle! -projektia toteuttavat TAMK, Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö Otus, HAMK, JAMK, Oamk ja Turun AMK. ESR-rahoitteinen projekti päättyy 31.12.2017. http://uraseurannat.fi